پرداخت الملل – اعتبار اسنادی بین فروشنده و صادرکننده حرفه ای روش مناسب پرداخت را با توجه به شرایط خریدار یا همان واردکننده . همچنین شرایط اقتصادی، سیاسی، انتخاب می‌شود که با چشمی باز خطر کاهش می‌دهد. از همین رو در متن زیر درباره روش های پرداخت بین المللی را به همراه اسناد معتبر و…. توضیح میدهیم.

روش های پرداخت به شرح زیر است :

  • تجارت بر اساس حساب باز (تجارت حساب باز)

در تصاویری که خریدار اطلاعات دقیق و کامل داشته باشید و به او اطمینان داشته باشید. با خریدار (واردکننده) بر اساس حساب باز تجارت می کند. جز جز اعتماد باید موارد دیگر نیز مطمئن باشید که از منطقه کشور خریدار (عدم تزلزل بخش سیاسی و اقتصادی) را نیز باید در نظر داشته باشید. تا تجارت خود را پایین بیاورد. در این روش پرداخت بین المللی، فروشنده (صادرکننده) کالا را آماده کرده و آن را حمل می کند. سپس خریدار (واردکننده) در زمان تعیین مبلغ کالا را به حساب فروشنده (صادرکننده) واریز می کند و اسناد را حمل می کند و مابقی اسناد را تحویل می گیرد.

  • بروات وصولی ساده (Clean Drafts) پرداخت بین الملل – اعتبار اسنادی
    بعداز توافق بین خریدار (واردکننده) و فروشنده (صادرکننده) نسبت به روش عقد قرارداد تجاری و قرار در روش پرداخت بین‌المللی، فروشنده (صادرکننده) کالا را برای خریدار (واردکننده) حمل می‌کند. و اسناد حمل کالا را نیز برای خریدار (واردکننده)(بازکننده اعتبار اسنادی) مستقیما ارسال مینماید. سپس بروات ساده ای را بر طبق اسناد حمل و نقل تنظیم کرده و در اختیار خریدار (واردکننده) کالا می گذارد. سپس بروات اسنادی را در اختیار بانک خود قرار می دهد تا برای بانک خریدار (واردکننده) ارسال کند خرید یا خود مستقیما برای بانکار (واردکننده) ارسال می کند. بعد از قرارداد خود بروات (مدت دار و یا دیداری) فروشنده پول خود را می کند.

بعد از ارائه بروات که یکی از روش های پرداخت بین المللی است از طرف فروشنده (صادر کننده) به بانک خود کلیه پیگیری های لازم برای وصول بروات از طرف بانک خود را می گیرد. این در حالیست که اگر خود را نیز بروات را برای بانک خریدار (واردکننده)(بازکننده اعتبار اسنادی) ارسال کند بانک خریدار پیگیری های را باید انجام دهد. بعد از ارسال بروات وصولی به بانک از طرف صادرکننده محصول، خریدار یا همان واردکننده موظف تا بعد از ترخیص کالا از گمرک کالای وارداتی خود را بپردازد. این روش نسبت به روش حساب باز (Open Account Trade) ریسک پایین تری دارد ولی بانک خرید مبلغی مبنی بر پرداخت مبلغ را نمی دهد .

  • بروات اسنادی (Documentary drafts) پرداخت بین الملل – اعتبار اسنادی

در این از عقد قرارداد بین‌المللی و فیکس کردن روش پرداخت بین‌المللی بین واردکننده و تبدیل‌کننده حالت در خصوصی خود. فروشنده (صادرکننده) بعد از حمل کالا و انجام تمام امور گمرکی کلیه مدارک را به همراه بروات اسنادی در اختیار بانک خود قرارداده تا مدارک (مدارک حمل، استاندارد و…) به بانک خریدار (واردکننده) ارسال شود. خریدار (واردکننده) پس از قبول اسناد از طرف بانک خود موظف به پرداخت بروات (مطابق با دیداری یا مدت دار بودن آن) می باشد.

در مدت دار بودن بروات اسنادی خریدار (وارد کننده)(بازسازنده اسنادی معتبر) می تواند در صورت تحویل اسناد و مدارک لازم و … تحویل گرفتن و در روز بعد از پرداخت وجه بروات، وثیقه را آزاد کند.

  • پیش پرداخت (Advance Payment) پرداخت بین الملل – اعتبار اسنادی

یکی از راه های تجاری تجاری در میان روش های پرداخت بین الملل، پیش پرداخت است. این روش بعد از انجام بین فروشنده (صادرکننده) و خریدار (واردکننده) (صاحب اعتبار اسنادی) و همجنین بستن قرارداد. خریدار (واردکننده) پرداخت مبلغ مورد نظر و یا مبلغ را قبل از حمل به حساب فروشنده (صادرکننده) واریز می کند. سپس اسناد حمل تنظیم شده و برای خریدار (وارد کننده) ارسال می شود. خریدار (وارکننده) تحویل ندهد. چه راه هایی وجود دارد که می تواند مبلغ پیش پرداخت را تضمین کند مانند ضمانت نامه های ارزی و ….

برای خواندن ادامه مطالب به وبسایت زیر مراجعه کنید:

https://ahuracommerce.ir/شرایط-پرداخت-بین المللی/
اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!