برای شروع بیایید فرض کنیم شما کارنامه ی یک کارت گر(تریدر) را دیده اید و متوجه شده اید او در طـــــــــول ماههای اخیر معقول و خوبی به دست آورده است.

طبیعتا دوست دارند مقداری از ســـرمایه ی خود را در اخـــــــتیار این شخص قرار دهید تا به جای شما بتوانید ببندید و سود مـــعاملات شما را افزایش دهد والبته حاضرید درصد کمی از سود خود را به این پول گر به عنوان دستمزد اختصاص دهید.

اما پیدا کردن چنین ساده گرانی در حالت عادی نیست. همچنین نمی توانم به همه اعتماد کنم و پول را در اختیار آنها قرار بدهم.

صرافی بینگ ایکس این قابـــــــلیت را ایجاد کرده است که شما در یک بســــــتر امن، کارنامه ی ترید معــــــــــــامله گران را مطالعه کنید و اگر به نظرتان جذاب بـود به او اجازه دهید با بخشی از ســــرمایه ی شـما و برای شما پیوند دهید. به این ترتیب هم پــــول شما در امنیت کــــامل است و هم می توانید انتخاب کنید گران سود ده و مقایسه ی کارنامه ی آنها برای شما آسان است.

همه چیز به همــــان ترتیبی است که خودتان می کنید. یعنی هر پوزیشنی که گرِ منتخب شــــــــما باز می کند، برای شما هم باز می شود و خودتان هم می توانید از ابزارهای بینگ ایکس برای مدیریت پوزیشن خود استفاده کنید. مثلاً اســـــتاپ لاس شخصی داشته باشید یا درصــــــــد از پـــــول خود را به این گره (تریدر) اختصاص دهید.

نهایتا شما به نسبتی که در اختیار او قرار داده اید در سود یا ضرر این پول گر شریک هستید.

تریدر چه کسی است؟

اصولا به هر عقیده گر، تریدر گفته می شود. مثل خودِ شما که می توانید ترید کنید.

تریدر در نقطه نظر خود بر اساس دانش پوزیشن هایی باز می کند تا سرمایه ی خود را افزایش دهد و الـــبته بسته به دانش و توان هر تریدر می توانم دسته بندی های مشخصی برای تریدر ها در نظـر بگیریم.

به هرحال بینگ ایکس به شـــما پیشنهاد می کند با دقت تریدر منتخب خــود را پیدا کنید. می توانید کارنامه ی هر تــــــریدر و سودهای او را مقایسه کنید یا از تریدر بخواهید به صــورت شخصی در شبکه های اجتماعی، پاسخگوی شیوه ای عملکرد و عملکرد خود بپردازید.

بینگ ایکس سعی می کند برای هر دو گـــروه تریدر و کپی کننده، فضای امنی را برای تعیین دقیق و سود ده ارائه کند.

چرا کپی ترید؟

قطعاًــــــوزش گری در باذارهای مالی کار آسانی نیست و نیازمند زمان و تجربه زیادی است.

بینگ ایکس به همه ی پیشنهاد گران توصیه می کند دانــــش لازم بـــــــرای رای را از طریق دریافت کپی ترید به شما می دهد که هنوز هم آموزش کافی برای آموزش گریه را دریــــــافت نه کمک می کند که درکنار آموزش دیدن در بازارهای سود مالی مناسبی داشته باشد. .

همچنین این قابلیت برای افرادیــــدف سرمایه گذاری در این بازارها فعالیت می کنند و علاقه مند به آموزش دیدن و تریـدر شدن نیستند که در بازارهای مالی سودآوری داشته باشند و از سایر سرمایه گذاری ها استفاده کنند.

بینگ ایکس همچنین به این افراد- که قصد ترید ندارند و فقط سرمایه گذاری می کنند می توانند با امکانات پلتفرم بینگ ایکس کاملا آشنا شوند و مباحــــث مدیریت مالی وارتباطات را بیش از پیش جدی بگیرند.

مدیریت سرمایه در کپی ترید؛ چگونه و چرا؟

باوجود این که چارت و مفاهیم پرایس اکشن از لوازم ضروری گری در بازارهای مالی است اما از نظر بینگ ایکس مهــمترین عامـلی که سوداوری شما را تضمین می کند مدیریت سرمایه است.

اینکه یک شخص را بر اساس چه اصولی انتخاب کنید و چگونه و چه بخشهایی از سرمایه خود را در اخــــــــتیار آن شخص میگذارید به دانش کافی درباره مدیریت ســـــرمایه دارد که حتما باید مورد نظر کپیداران قرار گیرد.

واضح است که سبک های متفاوت، سیســــتم های مدیریت سرمایه ای متفاوت از هم دارند.

در قسمت بعدی به برخی از ویژگی ها در این باره اشــــــاره ای گذرا می بیند:

در دسترس است، به خــصوص منابع پیشنهادی بینگ ایکس، تسلط خود را بر مباحث مدیریت مالی افزایش دهنده:

الف: مدیریت سرمایه درمعاملات

تریـــــدرهای حرفه ای میزان ریســـک معقولی دارند و با تـوجه به خطری که دارند ســــــرمایه خاص را در هر چیزی وارد می کنند. بنابراین در انتخاب یک تریدر حتـــما بـاید موارد زیر در نظر گرفته شود:

  • الف. میزان استاپ لاس
  • ب. مقدار سود
  • ج. تعداد پوزیشن ماهانه یا هفتگی
  • د. میزان ریسک به ریوارد

دقت کنید : تریدری که ریسک ریوارد مناسبی است برای خود انتخاب کنید می توانید سرمایه ی شما را نیز تامین کند.

این تناسب به شکل ساده بهتر است بیش از 2 باشد (برای مطالعه مفهوم مفهوم به ریوارد به منابع علمی معتبر مراجعه کنید)

ب: مدیریت سرمایه خود

مواردی که پیشتر گفته اند بینگ ایکس حتماً به شما پیشنهاد می دهد پس از اطمینان از فاکتورهای مدیریت سرمایه در کسانی که برای انتخاب می کنند، مشخص می کند که خود نظارت داشته باشید و از ابزارهایی که بینگ ایکس برای این کار دراختیار شما قرار می گیرد استفاده کنید. کنید

پیشنهاد ما در ابتدای کار این است که در کپی ترید بیشتر از 5% از سرمایه خود در اختیار خود گرِ منتخب قرار ندهید.

همچنین بیشتر از 5 تا 10% استاپ لاس برای کل سرمایه در نظر نگیرید

برای مثال بیایید فرض کنیم :

تریدر منتخب شما در هر پوزیشن استاپ لاس 10 درصدی دارد

اگر شما 1000 دلار سرمایه دارید

5 درصد سرمایه خود معادل 50 دلار در اختیار گر منتخب خود قرار دهید

در این صورت از آنجـــــــــــــــایی استــاپ این معــــــــامله گر برابر 10 درصد است معــــــامله گر در مقابل چیزی که خود اســــــتاپ شود تنها 5 دلار ضرر می کند.

همچنین لازم است به صورت شـــــخصی میزان اســــــتاپ خــــود را تنظیم کنید تا متحمل ضررهای بزرگ نشوید.

بینگ ایکس به شما پیشنهاد می دهد در صورتی که به عملکرد گر منتخب خود اطمینان داشته باشید که سعی کنید خود را کمتر از اســــتاپ مورد نظر قرار دهید.

شرایط انتخاب تریدر خوب برای کپی ترید چیست؟

مـــــجموع شرایطی که در قسمت های قـــبلی به آن اشــاره شد از قبیل:

سود دهی معقول و منطقی، رعایـــت استاپ لاس، ریسک به ریوارد مشخص، راه های ارتباطی در سوشال مدیا و… در انتـــــــــخاب تریدر منتخب شما خواهد بود.

از تریدر چه انتظاراتی داریم؟

هر گونه همکاری اقتصادی دیگر، اطــــــــمینان ازحفظ سرمایه و سود دهی با شرایط بازار،همچنین درک متقابـل و رعایت اخلاق در همکاری می تواند بیانگر و تعیین کننده ی حد انتظار طرفین سرمایه گذاری و سرمایه گذاری سرمایه گذاری و سرمایه گذاری سرمایه گذاری گر از یکدیگر باشد.

چه میزان سود دهی برای تریدر مناسب است؟

در اولین مرحله مالی دقت کنید که بازارهـــای ​​مانند کریپتو جزوه کارنسی بازارهای پرریســــــــــــک برای سرمایه گذاری می شوند.

بنابراین توجه داشته باشید که شرط اول در هر ســرمایه در مرحله اول، حفظ سرمایه است

همچنین سود دهی در بازارهای مـــــــــالی مشخص به شرایط بازار نیز دارد و نمی توانم سود دهی مشخصی برای آن تعیین کند.

با این وجود – با رعـــــایت مدیریت ســـرمایه – و پرهـــــیز از خطر پذیری نامعقول – رد گری که 8 تا 15 درصد ســود بر روی کـــــــل ســـــــــرمایه به صورت مستمر – به مستمر بودن سود دقت بفرمایید- ایجـاد می کند از نوابغ های بازارهای مالی و کاملا قابل اطمینان. است

مجددا یاد اوری می شود این حاشیه ی سود وقتی قابل اطمینان است که محدود و مستمر باشد

یعنی:

  • الف: محدود باشد و در ماه های متفاوت بسیار زیاد یا بسیار کم نباشد

بازی گری که دائما در ماه 8 تا 15 درصد ســـود ایجاد می کند بسیار بهتر از کار گریه است که در یک ماه
ســی درصد و در ماه دیگر فقط 2 درصد سود ایجاد می کند

  • ب: مستمر باشد و در طی یک بازه ی سه تا 6 ماهه این محدوده سود قابل بررسی باشد

پس از یافتن تریدر محبوبمان …

به اینکه ما مــــــــعامله گر هستیم یا صرفاً ســـــــــرمایه گذاری در بازارهای مالی را دنبال می کنیم پس از یافتن تریدر مورد نظر راه های متفاوتی پیش رو بسته ایم.

اما در هر دسته درک و مدیریت سرمایه از دو مقدار قابل توجه است.

همچنین بینگ ایکس به شما پیشنهاد می دهد از طریق آموزش هایی که همکاران این صرافی در شبکه های اجتمــــــــــــاعی به اشتراک گذاری می گذارند آموزش های لازم برای درک مفاهیم مــــــــــــعامل گری ،پرایس اکشن و مدیریت سرمایه را دنبال کنید.

بینگ ایکس در شرایط فعلی آموزش هایی را که خارج از این مجموعه توسعه یافته است به شما پیشنهاد نمی دهد.

سخن پایانی …

صــــــــرافی بینگ ایکس ایجاد اطمینان و ایجاد بستر مناسب برای سود ده از طریق آموزش و افـزایش کیفیت پلتفورم خود را سرلوحه ی دقیق خود قرار داده است.

همکاران ما در آکادمی بینگ ایکس پرشین تمام تلاش خود را در جـهت آموزش و ایجاد بستری مناسب برای ارتباط گران با یکدیگر و شراکت در دانش جمعی انجام خواهند داد.

امیدواریم این بهترین تجربه را در تجربه و همچنین در آموزش و ارتباطات اجتماعی داشته باشید.

امیر انصاری – مژده جلیلی «آکادمی بینگ اِکس پرشین»

برای ثبت نام در صرافی بینگ ایکس اینجا کلیک کنید.

برای دسترسی به سایر شبکه های اجتماعی پشتیبانی فارسی زبان صرافی بینگ ایکس، اینجا کلیک کنید.

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!