دانشگاه آزاد یکی از بزرگترین مراکز آموزشی زیر نظر وزارت علوم و سازمان سنجش است که هر ساله در تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویی می پذیرد.

تحصیل در دانشگاه آزاد مستلزم پرداخت شهریه است. این شهریه به دو صورت می شود. شهریه ثابت دانشگاه و همچنین شهریه تغییرات ثبت نام دانشگاه آزاد که با توجه به تعداد واحدهای گرفته شده، متفاوت می باشد و تغییر می کند. لازم است بدانید که شهریه ثابت بر اساس نیمسال ورودی هر دانشجو مشخص شده و تا پایان دوره تحصیل داوطلب در سنوات مجاز بدون افزایش باقی بماند. این در حالی است که شهریه با توجه به تعداد واحدهای انتخاب شده توسط دانشجو خواهد بود و در طول دوره تحصیل دانشجو افزایش خواهد یافت.

شهریه دانشگاه آزاد

پذیرفته شدگان در ابتدایی ترم اول یعنی زمانی که برای ثبت نام خود به دانشگاه مراجعه کنند، مستلزم پرداخت هزینه های جانبی دیگری مانند هزینه بیمه و هزینه خدمات آموزشی می باشند که با توجه به اینکه در چه مقطعی نام می کنند، این هزینه نیز می تواند باشد. خواهد بود.

مقطع

خدمات هزینه آموزشی

بیمه بیمه

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳۱,۵۰۰ ریال

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۳۱,۵۰۰ ریال

دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳۱,۵۰۰ ریال

کارشناسی ارشد

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۳۱,۵۰۰ ریال

دکتری تخصصی

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۳۱,۵۰۰ ریال

شهریه کاردانی دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

با توجه به دانشگاه های دانشگاهی جدول شهریه کاردانی آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ منتشر شده در ادامه جدول مربوط به شهریه آزاد سال گذشته بر اساس ابعاد ۱۰ یا ۱۵ درصد شهریه نسبت به سال گذشته ارائه شده است. البته به گفته رئیس دانشگاه آزاد ممکن است در سال تحصیلی جدید شهریه کاردانی و حتی شهریه واحد الکترونیکی آزاد تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

برای اطلاعات دقیق از شهریه دانشگاه آزاد می‌توانید با همکاران ما در مجموعه ایران تحصیل از طریق شماره (۵۳۰۷ ۹۰۷ ۹۰۹) تماس بگیرید.

شهریه کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ (ریال)

رشته تحصیلی

تعداد واحد

شهریه ثابت

شهریه تغییرات (10 واحد نظری)

شهریه ثابت و تغییر

بهداشت عمومی

۱۸ واحد نظری

کمتر

به صورت دقیق

کمتر

به صورت دقیق

کمتر

به صورت دقیق

۱۲,۳۵۲,۰۰۰

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۶۷,۸۵۵

۲۷,۳۹۸,۵۴۴

۳۷,۴۱۹, ۸۵۵

۴۰,۸۹۸,۵۴۴

بهداشت عمومی – خودگردان

۱۸ واحد نظری

۶۷,۳۹۹,۸۵۰

۷۳,۶۶۶,۳۶۵

شهریه کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ (ریال)

رشته تحصیلی

تعداد واحد

شهریه ثابت

شهریه تغییرات ۱۸ واحد نظری

شهریه ثابت و تغییر

فنی مهندسی

۱۸ واحد نظری

کمتر

به صورت دقیق

کمتر

به صورت دقیق

کمتر

به صورت دقیق

۶,۸۹۱,۳۲۷

۷,۵۳۲,۰۰۰

۷,۷۱۸,۲۸۷

۸,۴۳۵,۸۹۶

۱۴,۶۰۹,۶۱۴

۱۵,۹۶۷,۸۹۶

علوم انسانی

۱۸ واحد نظری

۶,۱۲۵,۶۲۵

۶,۶۹۵,۱۵۶

۷,۷۱۸,۲۸۷

۸,۴۳۵,۸۹۶

۱۳,۸۴۳,۹۱۲

۱۵,۱۳۱,۰۵۲

بهداشت عمومی

۱۸ واحد نظری

۱۷,۱۶۰,۰۰۰

۳۴,۳۲۰,۰۰۰

۵۱,۴۸۰,۰۰۰

بهداشت عمومی – خودگردان

۱۸ واحد نظری

۹۵,۰۴۰,۰۰۰

شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

با توجه به این که ۱۵ جدول شهریه کارشناسی ناپیوسته – دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ در ادامه جدول مربوط به شهریه دانشگاه آزاد سال قبل را بر اساس افزایش ۱۰ درصدی شهریه، نسبت به سال گذشته ارائه شده است. البته به گفته رئیس دانشگاه آزاد ممکن است در سال تحصیلی جدید شهریه این دانشگاه تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ (ریال)

رشته تحصیلی

تعداد واحد

شهریه ثابت

شهریه تغییرات (10 واحد نظری)

شهریه ثابت و تغییر

علوم انسانی

۱۸ واحد نظری

کمتر

به صورت دقیق

کمتر

به صورت دقیق

کمتر

به صورت دقیق

۱۳,۷۲۸,۰۰۰

۱۷,۹۴۰,۰۰۰

۱۰,۵۳۶,۲۶۵

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۶۴,۲۶۵

۳۱,۷۴۰,۰۰۰

فنی و مهندسی

۱۸ واحد نظری

۱۷,۱۶۰,۰۰۰

۲۵,۱۱۶,۰۰۰

۹,۵۷۸,۴۲۴

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۳۸,۴۲۴

۳۸,۹۱۶,۰۰۰

تربیت بدنی

۱۸ واحد نظری

۱۷,۴۶۴,۶۷۵

۱۹,۰۸۸,۴۵۸

۱۰,۵۳۶,۲۶۵

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۹۴۰

۳۲۸۸۸۴۵۸

شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

با توجه به اینکه شهریه کارشناسی دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در حال حاضر منتشر نشده است، برای راحتی داوطلبان در ادامه جدول مربوط به شهریه کارشناسی دانشگاه آزاد سال گذشته را با افزایش درصدی ارائه داده ایم. در نظر داشته باشید جهت مشاوره و انتخاب رشته می توانید با بررسی ایران تحصیل در ارتباط باشید .

رشته تحصیلی

تعداد واحد

شهریه ثابت (ریال)

شهریه (ریال)

شهریه ثابت و تغییرات (ریال)

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی معماری، معماری داخلی، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی، علوم ورزشی و تربیت بدنی،

۱۸ واحد

۱۹,۳۲۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۳۳,۱۲۰,۰۰۰

شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع غذایی

۱۸ واحد

۱۶,۵۶۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۳۰,۳۶۰,۰۰۰

مهندسی شهرسازی، مهندسی مواد، مهندسی هوا فضا، علوم کامپیوتر، ریاضی، علوم و مهندسی محیط زیست

۱۸ واحد

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۰۰,۰۰۰

مهندسی هسته ای، زیست شناسی، مهندسی اپتیک، مهندسی ورزش

۱۸ واحد

۱۲,۴۲۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۲۲۰,۰۰۰

فیزیک

۱۸ واحد

۱۱,۰۴۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۴,۸۴۰,۰۰۰

تاریخ، فلسفه و حکمت اسلامی

۱۸ واحد

۶,۹۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۰,۷۰۰,۰۰۰

زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، زبان و ادبیات عربی

۱۸ واحد

۸,۲۸۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۸۰,۰۰۰

فقه و مبانی حقوق اسلامی، گردشگری

۱۸ واحد

۹,۶۶۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۳,۴۶۰,۰۰۰

مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی

۱۸ واحد

۱۱,۰۴۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۴,۸۴۰,۰۰۰

حقوق، علوم قضایی، مدیریت (کلیه گرایش هآ)، روانشناسی، حسابداری

۱۸ واحد

۱۲,۴۲۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۲۲۰,۰۰۰

طراحی لباس، طراحی پارچه طراحی، ارتباط تصویری، نقاشی، صنعتی

۱۸ واحد

۲۲,۰۸۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۳۵,۸۸۰,۰۰۰

کارشناسی پرستاری

۱۸ واحد

۴۴,۱۶۰,۰۰۰

۵۳,۸۲۰,۰۰۰

۹۷,۹۸۰,۰۰۰

کارشناسی بهداشت عمومی

۱۸ واحد

۴۴,۱۶۰,۰۰۰

۳۰,۳۶۰,۰۰۰

۷۴,۵۲۰,۰۰۰

کارشناسی مامایی

۱۸ واحد

۴۴,۱۶۰,۰۰۰

۳۰,۳۶۰,۰۰۰

۷۴,۵۲۰,۰۰۰

کارشناسی اتاق عمل

۱۸ واحد

۴۴,۱۶۰,۰۰۰

۳۰,۳۶۰,۰۰۰

۷۴,۵۲۰,۰۰۰

شهریه دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

با توجه به اینکه چه دانشگاهی در جدول شهریه دکتری حرفه ای آزاد سال جدید منتشر نشده است، در ادامه جدول مربوط به شهریه دکتری حرفه ای آزاد سال گذشته را بر اساس افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی شهریه، به نسبت سال گذشته به منظور راحتی داوطلبان ارائه می دهد. داده ایم. البته به گفته رئیس دانشگاه آزاد ممکن است در سال تحصیلی جدید شهریه این دانشگاه تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

رشته تحصیلی

تعداد واحد

شهریه ثابت (ریال)

شهریه (ریال)

شهریه ثابت و تغییر(ریال)

پزشکی

۱۸ واحد

۱۵۴,۵۶۰,۰۰۰

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۸۹,۰۶۰,۰۰۰

پزشکی – خودگردان

۱۸ واحد

۲۳۷,۳۶۰,۰۰۰

تخفیف های شهریه دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی سالانه تخفیفات را برای دانشجویانی با شرایط خاص در همه مقاطع از نظر می کند. اگر از این تخفیف بهره مند شوید، می توانید با همکاران ما در مجموعه ایران تحصیل از طریق شماره (537 7 999 ) تماس بگیرید.

تخفیف شهریه رتبه های برتر کنکور

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

تخفیف ۲۵درصد

تخفیف ۱۵درصد

فنی مهندسی

کارشناسی

نفرات اول تا ۱۵

نفرات ۱۶ تا ۳۰

علوم تجربی و کشاورزی

کارشناسی و دکتری حرفه ای

نفرات اول تا دهم

نفرات ۱۶ تا ۳۰

علوم انسانی

کارشناسی

نفرات اول تا دهم

نفرات ۱۱ تا ۲۰

زبانهای خارجی

کارشناسی

نفرات اول تا دهم

نفرات ۱۱ تا ۲۰

هنر

کارشناسی

نفرات اول تا دهم

نفرات ۱۱ تا ۲۰

پزشکی

دکتری حرفه ای

نفرات اول تا پنجم

نفرات ششم تا دهم

تخفیف شهریه دانشجویان کم درآمد

کاردانی و کارشناسی

تا سقف ۲۰ درصد

کارشناسی ارشد

تا سقف ۱۵ درصد

دکتری

تا سقف 10 درصد

تخفیف شهریه دانشجویان خاص

کاردانی

تا سقف ۲۵ درصد

کارشناسی

تا سقف ۲۵ درصد

کارشناسی ارشد

تا سقف ۱۵ درصد

دکتری

تا سقف 10 درصد

ثبت نام دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد هر ساله به صورت بدون آزمون و با آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

ثبت نام از طریق سایت سنجش صورت می گیرد و متقاضیان پس از شرکت در آزمون ( ادغام شده برای دانشگاه های سراسری و آزاد شدن ) می توانید در صورت قبولی و کسب نمره لازم (مجاز) برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد به سایت azmoon.org مراجعه کنید. دارند.

همچنین مرکز مشاوره تحصیلی ایران تحصیل نیز می‌تواند آزاد می‌باشد در زمان ثبت نام دانشگاه ۱۴۰۱ در کلیه مقاطع پاسخگوی شما از طریق مشاوره تحصیلی تلفنی با شماره ( ۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹ ) باشند.

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ از طریق سایت دانشگاه آزاد azmoon.org انجام می شود.

انتخاب رشته دانشگاه آزاد در تمامی رشته ها به جز رشته های گروه (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) از طریق سایتazmoon.org انجام می شود. برای انتخاب رشته دانشگاه آزادان ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان انتخاب رشته دانشگاه آزاد می باشند.

چند روز پس از انتشار نتایج اولیه کنکور سراسری، دانشگاه آزاد اقدام به انتشار خبر انتخاب رشته این دانشگاه می باشد. این انتخاب رشته در سال گذشته از روز پنجشنبه ۱۴ مرداد آغاز شد و تا روز شنبه ۳۰ مرداد ماه ادامه داشت. پیش بینی می شود زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد نیز در این بازه زمانی باشد. پیشنهاد می کنیم با ورود سایت ایران تحصیل به نشانیirantahsil.org می توانید وارد صفحه آکادمی ایران تحصیل شوید و از خدمات این سامانه به عنوان یکی از مراکز انتخاب رشته تهران و ایران بهره مند شوید.

سوالات متداول هزینه دانشگاه آزاد بدون کنکور

· شهریه ثابت دانشگاه آزاد بر چه اساسی تعیین می شود؟

شهریه ثابت با توجه به سال ورود و رشته تحصیلی دانشجو در نظر گرفته می شود

· آیا میزان شهریه دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ افزایش پیدا می کند؟

بله، این مبلغ برای سال های گذشته به میزان ۲۰ درصد و برا دانشجویان ورودی جدید بین ۲۰ الی ۲۵ افزایش خواهد داشت.

· شهریه دانشگاه آزاد به چه صورت حساب می شود؟

شهریه هر ترم معادل با حاصل جمع شهریه ثابت و شهریه های متفاوت واحدهای انتخابی است که در متن مقاله کاملا توضیح داده شده است.

خلاصه مطلب

در این مقاله به بررسی دانشگاه آزاد بدون کنکور و رشته های آن پرداخت و اطلاعات لازم را در اختیار داوطلبان کنکور قرار دادیم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطلاعات بیشتر در دانشگاه آزاد و یا سایر موارد داشتید، می توانید با ابزارهای ما با شماره ( 537 97 99 ) تماس بگیرید. علاوه بر این برای استفاده از خدمات انتخاب رشته ایران تحصیل می توانید بعد از مراجعه به این سایت و مراجعه به صفحه آکادمی ایران تحصیل از خدمات انتخاب رشته زیر نظر استاد سعید ناصری بهره مند شوید.

منبع: ثبت نام دانشگاه آزاد

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!