در طرح هوشمندسازی نانوایی‌ها، دولت به‌جای آرد دولتی، به‌ازای فروش نان به نانوا یارانه‌ای نقدی می‌دهد و دستگاه‌های کارت‌خوان جدید میزان فروش را ثبت می‌کنند. اما این کارت‌خوان‌ها دردسرهایی برای نانوا و مشتری ایجاد کردند که با گذشت سه ماه از شروع این طرح، فکری برایشان نشد. نان خریدن دیگر کار ساده‌ای نیست.

مشتری برای خریدن نان اول باید نوع نان و تعداد را در دستگاه های هوشمند مشخص کند تا بر این اساس قیمت نهایی تعیین شود. بههمین‌دلیل، پرداخت هزینه فقط ازطریق کارت بانکی ممکن است. بدین‌ترتیب، اینکه چه کسی در چه زمانی و چه تعداد نان بخرد، همیشه مشخص است و در جایی ثبت می‌شود.

استفاده از این دستگاه‌های کارت‌خوان جدید برای افراد مسن سخت است و خیلی هم اصلاً برای خرید نان کارت بانکی استفاده نمی‌شود.

بررسی میدان‌های زومیت نشان می‌دهد هنوز در بخش‌هایی از جنوب تهران نانوایی‌ها به این دستگاه‌ها مجهز شده‌اند. آن‌هایی که با این دستگاه‌ها کار می‌کنند، مشکلاتی دارند. نانوایی‌ها می‌گویند از این دستگاه برای افراد مسن یا کودکان سخت است و خیلی هم اصلاً برای خرید نان از کارت بانکی استفاده نمی‌کنند.

حتی از مردم حتی در اوج همه‌گیری می‌شوند و با وجود اجبار پروتکل‌های بهداشتی یا تجهیزاتی نداشتند برای خریدن نان از کارت بانکی استفاده کننده یا کارت بانکی دردسترسشان نبودند. هربار هم که به‌دلیل دسترسی به کارت‌های اینترنتی را به سیستم قطع می‌کند، دیگر نمی‌شود از مردم پول نقد و کارشان را راه انداخت. آن‌ها باید در صف منتظر بمانند تا مشکل حل شود و نانشان را ثبت کنند و بخرند.

نانواها در صفحه‌ی اینستاگرام اتحادیه‌های نانوایان می‌پرسند تکلیف مشتریانی که کارت بانکی مانند اتباع افغانستانی ندارند چگونه و چگونه باید به آن‌ها نان بفروشند؟ اگر کسی کارت بانکی بیاورد را فراموش کند، نباید به او نان فروخت؟ نوع نان و ثبت تعداد نان و محاسبه قیمت نهایی چه مردم آن را انجام دادند و چه نانواها، زمان نان و صف‌ها را طولانی‌تر می‌کند. هر مشتری برای خریدن یک نصفه نان به نانوایی می‌آیند؛ اما برای این دستگاه ها کمتر از یک نان تعریف نشده است.

محمدرضا نظرنژادرئیس سابق و اعضای شورای نانوایی‌های سنگکی تهران، به ذوم می‌گوید مهم‌ترین مسئله این است که همه نمی‌توانند با این دستگاه‌ها کار کنند:

این دستگاه ها مشکل ساز شده است. مشتریان نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و نانوا باید یک کارگر اضافه کنند که دستگاه‌های بایستد و خرید مردم را حساب کند. همه مردم هم کارت بانکی ندارند. چند‌ها فقط پول می‌دهند و ما هم باید بگیریم. نمی‌توانیم که نان نفروشیم.

به‌گفته‌ی او، پیش از اجرای این طرح کسی که نظر نانواها را می‌دهد، مشکلات احتمالی را مشخص می‌کند. آن‌ها که با مشتری‌ها درارتباط‌اند و نیاز به آن‌ها را می‌دانند، نه از طراحی این خبر می‌توانند و نه از نحوه اجرای آن استفاده کنند. بسیاری از نانواها با شنیدن خبر در شبکه‌های اجتماعی از گزارش‌های مربوط به چگونگی محاسبه‌ی یارانه و کارکردن با دستگاه‌ها و مشکلاتی که می‌پرسیدند، پیش‌رویشان خواهند کرد.

بیش از ۷۰ هزار نانویی به سامانه‌ی هوشمند هوشمند شده‌اند. اما هنوز مشکلاتی که زمان استفاده از دستگاه‌های هوشمند برای مردم و نانواها پیش می‌آید، حل نشده است. دولت می‌خواهد با این طرح جلوی خرابکاری ایجاد شده است. بااین‌حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند از اجرای این طرح هم، برخی نانوایی‌های متخلف راهی برای دورزدن پیدا کرده‌اند.

شهرآرا نیوز اوایل مرداد از نامه‌های خبر داده است که در آن رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خطاب به مدیرکل بازرسی و نظارت بر وزارت جهاد کشاورزی از این تخلف‌ها آورده شده است. چندین یار با استفاده از کارت های بانکی بلا استفاده آشنایان سعی می کنند تراکنششان را بیشتر کنند تا هم یارانه ها را بیشتر کنند و هم سهمیه ای را بیشتر بکنند. راه گرانفروشی با وجود این دستگاه ها هم پیدا شده است. متخلفان با ثبت تعداد نان به نان تحویلی و کم‌کردن وزن نان می‌تواند یکی از اهداف این طرح، یعنی کاهش آسیب را بیشتر کند.

پیش از اجرای این طرح، برخی از خصوصیات مربوط به رقم قاچاق آرد در کشوری که مطرح کرده بودند، بودند. وزارت جهاد کشاورزی به رشد 200 درصدی مرزی آرد در سال 1400 درمقایسه‌با سال 1399 اشاره کرده و اجرای هوشمندسازی را برای جلوگیری از قاچاق آرد داده است. بااین‌حال، اقتصاد میهن در گزارشی به‌نقل از رئیس هیت‌مدیره انجمن آردسازان ایران اعلام کرد این ارقام آمارسازی و دروغ‌پراکنی است.

منبع عکس: ایرنا

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!