در انتهای هر سال، بحث پرداخت عید و آخرین سال داغ می‌شود. کارگران منتظر پرداخت عیدی و پاداش خود هستند و کارفرمایان هم باید برای پرداخت عیدی کارگران خود برنامه ریزی کنند. یکی از سؤالات پرتکراری که در انتهای هر سال کار و کارفرمایان را به خود می‌کند زمان و مهلت پرداخت عیدی و پرداخت است. ما در این مقاله با بررسی قانون پرداخت عیدی و پرداخت، سعی می کنیم به این سؤال پاسخ دهیم و مهلتی را که در اختیار کارفرمایان برای پرداخت عید و پرداخت قرار است را بررسی کنیم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

قانون پرداخت عیدی و کارگران یکی از قوانین خدمات اجتماعی است. لایحه اصلاح لایحه قانون حقوق کارگران مشمول قانون سهیم در استفاده از کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق، مصوب 23/4/1359 شامل موارد زیر می‌شود:

اده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلف اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بهعنوان عیدی و دریافت بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کار نبایستی از معادل نود روز حداقل روزانه قانونی تجاوز کند.

مزد 1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز شود.

ثبت 2- در کارگاه‌هایی که مطابق رویه‌های جاری کارگاه از مبالغ فوق‌العاده می‌نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

بر اساس قانون پرداخت عیدی و کارگران همه کارفرمایان موظف به پرداخت عیدی هستند. کارفرمایان بعد از محاسبه عیدی 1400 ماه باید مبلغ عیدی را هم‌زمان با پرداخت حقوق یا در مهلت تعیین شده پرداخت کنند. اما سوال اصلی اینجاست که مهلت پرداخت عیدی و هزینه چه زمانی است؟ در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم.

📷

معمولاً عیدی کارگران اسفند ماه پرداخت می‌شود، البته منعی ندارد که با حقوق بهمن نیز پرداخت شود، اما مهلت قانونی برای عید همان اسفند ماه است. نکته مهم این است که کارفرماها موظف هستند تا قبل از عید و شروع سال جدید عید و کارگران خود را طبق قانون پرداخت کنند. بنابراین مهلت پرداخت عیدی و پرداخت از بهمن تا اسفند است. در صورت عدم پرداخت عیدی، کارگران می‌توانند برای بررسی شکایت‌های خود به بررسی پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار مراجعه کنند. علاوه بر عیدی و پاداش، سنوات نیز باید توسط کارفرمایان در مهلت تعیین شده پرداخت شود.

📷

میزان عیدی هر سال به نسبت کمتر از دستمزد کارگران تعیین می‌شود، یعنی دو برابر حقوق پایه به شرطی که از سه برابر حد اقل مزد تجاوز نکند. با توجه به این که پایه حقوق اداری کار 1400 معادل 3 میلیون و 500 هزار تومان است، مبلغ عیدی با کسر مبلغ حداقل 5 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود. کارگرانی که پایه حقوق 4 میلیون تومانی دارند نیز 7 میلیون و 960 هزار تومان عید دریافت خواهند کرد. زمان پرداخت عیدی معمولاً همراه با حقوق بهمن یا اسفند است. البته کارفرمایان می‌توانند در طول ماه اسفند نیز تا آخر سال، عیدی کارگران را در خارج از زمان پرداخت حقوق‌ها، واریز کنند.

کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته شده و یا به نحوی از انحاء رابطه آنها با کارگاه قطع می‌شود یا کارگری می‌شود که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده، محق به دریافت عیدی و سالانه خواهد بود. مبلغ پرداختی به این کار باید به مأخذ شصت روز به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده تجاوز کند. بنابراین کارفرمایان باید به پرداخت عیدی و دریافت این دسته از کارگران خود نیز در پایان سال اقدام کنند.

در این مقاله سعی کردیم مهلت پرداخت عیدی و درآمد را بررسی کنیم و با نظر در این زمینه استفاده کنیم. همه کارفرمایان، صاحبان کسب و کارها، کارگاه ها و کارخانجات در پایان سال باید برای پرداخت عید و تامین کننده خود برنامه ریزی کنند. ساده‌ترین راه محاسبه عیدی و استفاده از نرم افزارهای حسابداری سپیدار سیستم است. با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد سپیدار بدون انجام محاسبات سخت و نیاز می توانید حقوق، مزایا، عیدی و سنوات کارگران خود را پرداخت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم همین حالا به سایت سپیدار سیستم مراجعه کنید.

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!