شاید با شنیدن کلمه مساعده حقوق، برخی از افراد با خود فکر می کنند که مدیر شرکت با خیرخواهی، مبلغی را به کارمند خود پرداخت می کند. در حالی که حقوق، چیزی به جز کسر همان مبلغ از حقوق شما نیست. بنابراین اگر فکر می کنم حتی مانند وام، چیزی مازاد بر حقوق خود دریافت کند، سخت در اشتباه است.

مساعده بخشی از حقوق پرسنل است که قبل از پایان ماه، به دلیل رفع نیازهای فوری کارمندان، به آن‌ها پرداخت می‌شود. سپس در زمان پرداخت دستمزد، این مبلغ با عنوان مساعد، از حقوق آن‌ها کسر می‌شود. اگر به دنبال اطلاعات کامل در خصوص درخواست حقوق و قانون مسائل حقوقی هستید، در ادامه این مقاله از بانیکار همراه ما باشید.

اگر به عنوان کارمند در شرکت‌های خصوصی و فعالیت‌های دولتی داشته باشید، در برخی اوقات، نیاز به مساعد پیدا می‌کنید. بسیاری از کارمندان به مواردی از حوادث و مشکلات دیگر می‌رسند. حقوق مساعده بخشی از حقوق پرسنل است که قبل از پرداخت حقوق، به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

مدیران در شرکت‌های خصوصی، معمولاً مبلغ مشخصی را به عنوان حقوق مساعد برای کارمندان تعیین می‌کنند که در صورت نیاز، به ارائه ارائه می‌شود. این مبلغ به گونه‌ای تعیین می‌شود که در پرداخت هزینه‌ها ضرر و زیان می‌کند. دستورالعمل پرداخت حقوق در هر شرکت، به صورت مشخص می‌شود. اما به طور کلی، مبلغ زیادی برای پاسخ به درخواست مساعده حقوق کارمندان وجود ندارد.

در صورتی که شما برای درخواست مساعد حقوق اقدام می کنید، باید شرایط مختلف مسائل حقوقی را قبول کنید. برخی از این شرایط به شرح زیر هستند:

• پرداخت مساعده کارمندان در روزهای اولیه ماه، به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

• میزان فعالیت کارمند، برای دریافت مساعده حقوق بسیار زیادی دارد. مثلاً حقوقی که از یک ماه فعالیت خود را شروع می کند، کمتر می کند، تعلق نمی گیرد.

• مبلغ پرداختی در حقوق مساعده، حدود 30 الی 50 درصد از حقوق خالص است که این مبلغ نباید بیش از این باشد.

• مبلغ دریافتی مساعده حقوق کارمند، به عنوان طلب شرکت از آن فرد محاسبه می شود و باید در پایان ماه حتما تسویه شود.

• اگر کارمند وام جاری یا سایر موارد از شرکت‌های گرفته شده باشد، دیگر حقوق به آن فرد تعلق نمی‌گیرد. چرا که این مساعد به صورت منفی محاسبه می شود.

درخواست حقوق، تنها با ارائه فرم مساعد حقوق و به صورت کتبی و رسمی انجام می شود. فرم مساعده حقوق شامل گزینه های موجود از جمله مشخصات فردی، مبلغ درخواستی، علت درخواست و در نهایت امضای درخواست باشد. شخص خاص باید بر اساس بررسی پرداخت حقوق، همه بخش‌ها را مطالعه کند و به واحد مالی سازمان تحویل دهد. سپس مدیر عامل، قسمت های دیگر فرم مساعده از جمله امضای مدیر، مبلغ پرداختی و زمان واریزی را تکمیل می کند.

طبق قانون مساعده حقوق این گونه است که در صورت تصویب قسمت مالی سازمان، مطابق با قانون مساعد حقوق، علی الحساب مبلغی به شخص پرداخت می شود. توجه داشته باشید که طبق قانون مساعد، کارفرما در صورت اجرای حقوق می‌تواند در پایان ماه از حقوق کارمند کسر کند که کارکرد مبلغی را در طول ماه به عنوان آن فرد پرداخت کند.

برای ثبت درخواست مساعده حقوق کارمندان، حساب مساعده پرسنل ساخته می شود که مشابه با حساب دریافتی است. بنابراین در آخر ماه به عنوان طلبکار از کارمند، مبلغی از دستمزد آن کسر پیدا می‌کند. سپس در پایان ماه و پس از کسر مبلغ مساعده حقوق، حساب بدهکار و بستانکار صفر می‌شود. شاید با خود تصمیم بگیرید که این مبلغ مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان نمی‌شود؟ در پاسخ باید بگویم که درست است که این مبلغ از حقوق افراد کسر می‌شود. اما شبیه به قرض از شرکتی است که جزوه حساب های بستانکار به حساب می آید. از طرفی ممکن است که پرسنل هنوز به مقداری مساعد از شرکت بستانکار نشده باشد؛ بنابراین نباید آن را در حسابهای حقوق و دستمزد بیاورید. اگر به عنوان حسابدار، قصد ثبت حقوق مساعد در دفاتر و نرم افزارهای حسابداری را دارید، زیر را باید انجام دهید:

حسابهای دریافتی غیر تجاری/ مساعده پرسنل(بکار)

صندوق (بستانکار)

حقوق دریافت مساعده نیز مانند فرآیندهای مالی دیگر، نیازمند طی مراحلی است. روند پرداخت مساعده بر اساس دستورالعمل پرداخت حقوق انجام می‌شود که در شرکت‌های مختلف، به یک صورت انجام می‌شود. مراحل کلی دریافت حقوق به شرح زیر است:

برای ثبت درخواست خود، ابتدا باید در فرم مساعد حقوق را دریافت و تکمیل کنید. سپس آن فرم را به بخش مالی تحویل دهید.

پس از ارائه فرم مساعده حقوق، باید در بخش مالی بررسی شود. در این مرحله، مواردی از جمله مساعده پیشین، مدتی حضور در شرکت، عدم محدودیت و واجد شرایط بودن دریافت مساعده می‌شود.

در وله اول مدیر مالی پرداخت حقوق را بر اساس قانون مساعد، بررسی و در صورت عدم وجود مشکل، می‌کند. سپس مدیر مجموعه فرم مساعده حقوق را بررسی می‌کند و در صورت توافق می‌کند.

در صورت تایید مدیر عامل و مدیر مالی، مساعده شما در تاریخ مشخص شده، پرداخت می‌شود.

حقوق بازپرداخت مساعده معمولاً در انتهای ماه انجام می شود؛ اما در برخی از شرکت‌ها، طبق توافق کارمند با مدیر عامل، این روند حتی تا سه ماه آینده می‌رود.

همه افراد ممکن است با قرارگیری در شرایط خاص و بحرانی، دارای حقوق بودجه و حتی خرج همه در ده روز اول ماه شوند. در این زمان تنها حقوقی است که کارمند را از بحران‌های مالی و شرایط بد اقتصادی نجات می‌دهد. حقوق مساعده به عنوان پرداختی از حقوق کارمندان است که بر اساس شرایط و قوانین خاص پرداخت می‌شود. به طوری که هر کارمندی نمی تواند برای دریافت مساعده حقوق اقدام کند. ما در این مقاله شرایط و قوانین درخواست حقوق را به شما ارائه دادیم. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه های مختلف از قوانین اخلاقی در محیط کار، به وب سایت بانیکار مراجعه کنید.

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!