آزمون مصاحبه تفصیلی دکتری ۱۴۰۱ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تستبنا بر اعلام این دانشگاه، مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۱ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت حضوری می‌باشد.

جزئیات دقیق برگزاری مصاحبه داوطلبان دکتری این دانشگاه به شرح زیر است:

– لازم است داوطلبان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ با ارسال ایمیل به مدیران گروه ها و ارسال تصویر فیش واریزی هزینه شرکت در مصاحبه خود را جهت شرکت در مصاحبه اعلام می کند.

موضوع ایمیل ارسالی باید شامل عبارت «مصاحبه دکتری ۱۴۰۱»، رشته و گرایش – کدرشته محل باشد.

همچنین متن ایمیل ارسالی باید شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس متقاضی باشد.

تذکر: در مورد استفاده و دوره‌های کدرشته محل دقت لازم را بعمل آورید.

 • فرم تکمیلی ۱ مندرج در این اطلاعیه
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 • تصویر کارنامه آزمون نیمه ارزی دکتری سال ۱۴۰۱
 • تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع (الزامی)

ثبت ۱– آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند، علاوه بر این، بر اساس مدرک کارشناسی ارشد می‌بایست اسکن مدرک کاردانی را نیز ارائه دهد.

ثبت ۲– آن دسته از دانشجویان سال که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل خواهند شد، می‌بایست اصل گواهی تائید شده توسط محل دانشگاه تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۱۴/۱۱/ ۳۰ را همراه داشته باشند (فرم شماره ۲).

 • تمامی مدارک اعلام شده در فرم شماره ۱
 • فرم های شماره سه و چهار – اظهارنامه مشخصات مقالات چاپ یا پذیرش در مجلات و کنفرانس ها
 • کپی مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات و کنفرانس‌ها – کنفرانس‌های باید گواهی صدور گواهی نیز ضمیمه شود.
 • گواهی علمی پژوهشی – ISI-IF-GCR-SCopus و… مقالات مجلات باید ضمیمه شود.
 • و تصویر فیش بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (صد هزار تومان) بابت هزینه مصاحبه دکتری به شماره حساب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای مربیان دانشگاه آزاد با نامه دانشگاه همراه باشد.)
 • تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ
 • تصویر چکیده پایان نامه
 • عکس۳*۴ جدید یک قطعه
 • تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یک نسخه
 • توصیه نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد با ذکر آدرس و شماره تماس آن‌ها

ارزیابی سوایق علمی، پژوهشی وآموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامل سه بخش به شرح زیر می‌باشد.

۱- آزمون آزمون (۵۰ درصد) – برای کد رشته محل‌های پژوهشی متمرکز (۳۰ درصد)

۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ امتیاز

۳- آزمون تخصصی یا مصاحبه مصاحبه ۳۰ امتیاز

۴- تهیه طرح‌واره (۲۰ درصد) داوطلبان مختص کد رشته‌های پژوهشی

** داوطلبان پژوهش محور جهت اطلاع از طرح های مصوب جهت تهیه طرحواره به سایت دانشگاه و سایت پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی طبرستان مراجعه کنید.

تاریخ مصاحبه

کدرشته شبانه

کدرشته روزانه

گرایش

عنوان رشته مقطع دکتری دفترچه سال 141

22 الی 25 خرداد

4590

4570

فناوری مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

22 الی 25 خرداد

4617

اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست

اقتصاد کشاورزی

22 الی 25 خرداد

4606

اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

22 الی 25 خرداد

4611

بازار یابی محصولات کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

21 الی 22 خرداد

4773

4729

تغذیه دام

علوم دامی

21 الی 22 خرداد

4778

4740

ژنتیک واصلاح دام وطیور

علوم دامی

21 الی 22 خرداد

4788

4756

تغذیه طیور

علوم دامی

21 خرداد

4764

4715

فیزیولوژی دام وطیور

علوم دامی

21 الی 22 خرداد

4807

آبیاری وزهکشی

علوم و مهندسی آب

21 الی 22 خرداد

4836

4828

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

21 الی 22 خرداد

4860

هواشناسی کشاورزی

علوم و مهندسی آب

23 الی 24 خرداد

4895

4881

ژنتیک و به نژادی گیاهی

23 خرداد

5510

ژنتیک و به نژادی گیاهی (پژوهشکده – پژوهش محور)

21 الی 22 خرداد

4965

4917

فیزیولوژی گیاهان زراعی

آگروتکنولوژی

21 الی 22 خرداد

4944

اکولوژی گیاهان زراعی

آگروتکنولوژی

24 خرداد

5509

فیزیولوژی گیاهان زراعی (پژوهش محور)

آگروتکنولوژی (پژوهشکده – پژوهش محور)

22 الی 23 خرداد

5091

5080

بیماری شناسی گیاهی

24الی 25 خرداد

4657

شیمی ،حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه

مدیریت دستخیزی و زیست فناوری خاک

24 خرداد

5101

مدیریت جنگل

علوم و مهندسی جنگل

23 خرداد

5119

علوم زیستی جنگل

علوم و مهندسی جنگل

24 خرداد

5111

عمران وبهره برداری جنگل

علوم و مهندسی جنگل

21 خرداد

4646

صنایع سلولزی

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

23الی 24 خرداد

5145

5130

تکثیر وپرورش آبزیان

علوم و مهندسی شیلات

23 الی 24 خرداد

5154

فرآوری محصولات شیلاتی

علوم و مهندسی شیلات

22 الی 23 خرداد

5172

5167

علوم و مهندسی مرتع

24 الی 25

5189

حفاظت آب وخاک

علوم و مهندسی آبخیز

24 الی 25 خرداد

5199

حوزه مدیریت آبخیز

علوم و مهندسی آبخیز

– در خصوص تداخل زمانی مصاحبه برخی افراد با سایر دانشگاه ها پس از ارائه مستندات کافی در خصوص تداخل و ارسال درخواست کتبی به مدیر محترم گروه آموزشی با هماهنگی معاونت آموزشی دانشکده تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.

– داوطلبان گرامی بایستی کلیه مدارک درخواست شده را در روز مصاحبه باید قطع وتصویر آن را به همراه داشته باشند. ضمناً تاکید می‌کند که از ارائه و تحویل اصل مدارک تحصیلی قبلی جدا خودداری فرمائید.

جدول زمان بندی مصاحبه دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در همین مقاله آمده است.

همه داوطلبانی که به شرکت در مصاحبه دکترا ۱۴۰۱ سراسری و قبولی در این مقطع تحصیلی نیاز دارند، نسبت به تکمیل فرم صلاحیت عمومی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرم صلاحیت عمومی دکتری کلیک کنید.

منبع: مصاحبه دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری