جزئیات ثبت نام، ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام این دانشگاه، جلسه (آزمون شفاهی) مصاحبه دکتری کلیه رشته /گرایش های دانشگاه تربیت مدرس به صورت حضوری از نیمه دوم خردادماه 1401 برگزار می شود.

برنامه دقیق زمانبندی متعاقبا منتشر خواهد شد.

مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس
مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس

متقاضیان نیاز به آمادگی لازم برای تهیه و آماده سازی مدارک لازم در (ذیل این اطلاعیه) و سپس اقدام به ثبت نام الکترونیکی و ارسال فایل اسکن مدارک با فرمت مناسب در سامانه دانشگاه جامعی «گلستان» دارند. در بازه زمانی 30 اردیبهشت ماه تا 4 خردادماه را داشته باشند.

عدم ثبت نام و حضور داوطلب در روز برگزاری جلسه آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری جلسه آزمون شفاهی نیز مقدور نخواهد بود.

متقاضیان واجد شرایط لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه تربیتی مدرس به شرح زیر را به فرمت اعلام شده تهیه و هنگام ثبت نام الکترونیکی، آنها را در سامانه جامع دانشگاهی گلستان) بارگذاری کنید.

توجه داشته باشید که نام قابل مدارک و تام پوشه (folder) فشرده شده را انگلیسی تایپ می کنید. ضمنا برای فشرده سازی پوشه (folder) آن را با فرمت zip ذخیره می کنید.

ردیفنام مدرک و توضیحات نام پوشه zip1کارت ملی عکس داره و یا صفحه اول شاسنامهPersonal2فرم تکمیل ثبت اطلاعات داوطلب (بجز دانشکده علوم ریاضی و دانشکده مهندسی شیمی)Personal3کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه کاره سال 1101 سازمان سنجش آموزش کشورPersonal4کارنامه انتخاب رشته که در سازمان سنجش عنوان “کارنامه انتخاب رشته‌های آزمون دکتری سال 1401” اعلام شده است.

ردیفنام مدرک و توضیحات نام پوشه zip شده7داوطلبان دوره های نوبت دوم پردیس لازم است فرم مخصوص پرداخت هزینه تحصیلی را تکمیل و بارگذاری کنید.Official8مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان: برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در این اطلاعیه باشند و بر اساس اساسی باشند. فایل خوداظهاری داوطلب در سازمان سنجش استفاده از این سهمیه بوده و به عنوان مربی معرفی شده باشد. برای این داوطلبان فرم شماره 2 و مدارک مندرج در اطلاعیه الزامی است.Official

ردیفنام مدرک و توضیحات نام پوشه zip شده۹گواهی مدرک کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل
فهرست: دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای، لازم است فرم معدل (در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 1401 سازمان سنجش کشور را، که از سوی دانشگاه انتخاب می شود. محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه شود.Educational10گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل
ثبت نام: و فارغ التحصیلان التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که مدرک دوره کارشناسی ندارد، باید در محل مشخص شده برای مدرک کارشناسی (در سامانه ثبت نام در آزمون) به جای گواهی فوق حسب فرم معدل را که از سوی دانشگاه محل تایید شده است. است و یا گواهی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معدل خود را بارگذاری کنند.Educational11گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیلEducational12ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد Educational13ریزنمرات دوره کارشناسی Educational14گواهی رتبه اول یا سوم دوره کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد دوره 8 نیمسال از مدیریت. دانشگاه محل تحصیل دوره Educational۱۵گواهی رتبه اول یا سوم دوره کارشناسی ارشد در دوره آموزشی ۵ نیمسال از مدیریت امور دانشگاه محل تحصیل دوره Educational۱۶گواهی برگزیدگان رتبه ۱ یا ۱۵ المپیادهای علمی دانشجوییEducational۱۷گواهی کسب مدال در المپیادهای جهانی علمی دانشآموزیEducational۱۸

گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه فقط شامل TMU MSRT،IELTS Academic،TOEFL IBT،TOLIMO،MHLE،
آزمون زبان دانشگاه های سطح یک (نوع فایل: jpg.)

توجه: داوطلب دارای گواهی زبان انگلیسی معتبر اعلام شده فوق العاده (صرف نظر از حداقل نمره قبولی) باید برای کسب امتیاز، آن گواهی را بر اساس اظهارات خود درخواست نامه و تکمیل ثبت اطلاعات داوطلب (ذیل اطلاعیه) بار کند، در غیر این صورت. صورت امتیاز مدرک مربوطه به وی تعلق نمی گیرد.

آموزش عالی۱۹گواهی تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاونت آموزشی دانشگاه/موسسه آموزش عالیEducational۲۰گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته صادره تخصصی از مراجع ذیصلاحEducational21گواهی یا مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصیEducationalEducational22گواهی یا مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصیEducational23گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیلات. تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل صادره از سازمان سنجش آموزش کشورEducational24مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح علمی و بین المللEducational

ردیف نامه و توضیحات نام پوشه zip شده25صفحه اول (عنوان) و چکیده پایان نامه (برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد)Research26صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقالات چاپ شده مقاله مقاله پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی، در مجلات علمیResearch27صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقاله علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی و نامه ای از مجلات علمی معتبر مبنی بر پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی پژوهشی برای مقالات پژوهشی چاپ نشده (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست). )تحقیق28

صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقالات ترویجی مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته امتحانی در مجلات علمی معتبر

توجه: کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها به صورت تصویری قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلبان و توسط استاد راهنمای اصلی تایید می‌شوند. مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد علمی از نظر وزارت علوم و بهداشت) چاپ می شوند، قابل بررسی و امتیازدهی هستند. همچنین در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب، بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر این صورت امتیازی به آن تعلق دارد.
نمی‌گیرد.

Research29مستندات اختراع به ثبت رسیده است. یا مرتبط با رشته امتحانی ارائه شده درکنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)
تصویر کتابچه و خلاصه (چکیده) مقاله ارائه شده در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی و گواهی/ تاییدیه ارائه مقاله در کنفرانس توسط نویسنده بارگذاری شود. با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)Research34مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانش یا فرهنگ توصیفی، داوطلبان دانشکده هنر و معماریResearch35مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات، دانشکده داوطلبان. حقوقResearch36مستندات مربوط به تأثیرگذاری در آراء قضایی، مختص داوطلبان دانشکده حقوقResearch37سایر مدارک و سوابق برجسته علمیResearch

تاریخ برگزاری مصاحبه دکترا دانشگاه تربیت مدرس در متن همین مقاله آمده است.

فهرست کامل مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس در متن مقاله آمده است.

منبع: مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس