مدیر پروژه با بزرگ شدن یک شرکت یکی از مهمترین پست های شغلی است. اگر می‌پرسید که مدیر پروژه چه کاری انجام می‌دهد، از اسم آن پیداست. در حالی که ممکن است این عنوان محدود به نظر برسد، پروژه‌ها در نهایت بیش از تعداد وظایف پیدا و پنهان نظارت می‌کنند که باعث می‌شود یک شرکت کند. آن‌ها مسئول حفظ ابتکار عمل کل سازمان و اطمینان از نیاز به ارتباطات در طول مسیر هستند.

مدیر پروژه کیست؟  - وبلاگ میزیتو
مدیر پروژه کیست؟ – وبلاگ میزیتو

مدیر پروژه کیست؟

مدیر پروژه فرد پیشگام برای همۀ هدف اصلی شرکت از طریق اجرای برنامه های مهم و مدیریت تیم ها است. آنها پروژه را از ایده‌پردازی تا تکمیل دنبال می‌کنند.

مدیران پروژه در برنامه ریزی، اجرا و پشتیبانی مستمر وظایف کل سازمان سهیم هستند. وقتی چیزی اشتباه پیش می‌رود یا عدم ارتباطی وجود دارد، پروژه‌ها به عنوان واسطه‌های مهم بین تیم‌ها عمل می‌کنند. استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه در کسب و کار مفید، استفاده از یک شخص برای نظارت بر کارها و ارتباط با افراد برای پیگیری امور است.

مدیر پروژه می‌تواند با مدیران ارشد در ارتباط باشد و با آنها برای اطلاع‌رسانی موارد مهم صحبت کند و نه درگیر کردن آنها با جزئیات زیر پروژه. مدیر پروژه به عنوان واسطۀ بین تیم‌ها عمل می‌کند تا مطمئن شود همه چیزهای لازم برای انجام پروژه را دارند.

چگونه مدیر پروژه انجام می شود؟

بسیاری از مدیران سطح بالای گواهی PMP (حرفه‌های مدیریت پروژه) دارند سال‌ها یعنی تجربه و دوره آموزشی تجربی و آزمون‌هایی را گذرانده‌اند.

مدیر پروژه قبل از اقدام برای گرفتن این گواهی می‌تواند ازطریق مشارکت در برنامه‌ریزی اولیه و بودجه‌بندی شرکت‌های مختلف تجربه کسب کند.

مدیریت یک تیم، انتظاری منطقی از یک مدیر پروژه است. مدیر پروژه باید ضرب‌الاجل‌های قابل انجام و دقیق برای همۀ اعضای تیم وضعیت کند و مطمئن باشد که هیچ کس برای انجام کارهای خود تحت فشار قرار نمی‌گیرد تا به صورت غیرواقعی به یک ضرب الاجل برسد.

مدیر پروژه چه کاری انجام می دهد؟

مدیر پروژه باید هدف نهایی پروژه را با وظایف روزان همۀ کارمندان خود متوازن کند. آنها مطمئن هستند که هر چیزی که باید انجام شود، واقعاً توسط کارمندان در زمان تشخیص با ابزارهایی که در اختیار آنها قرار می گیرد، انجام شود.

آنها می‌توانند از چهارچوب‌های قبلی مانند روش‌شناسی‌های مدل چابک یا مدل آبشاری (هر دو مدل‌هایی از مدیریت پروژه‌ها) برای کمک به هدایت فرآیند استفاده کنند. اگر تیم بخواهد یک سیاست جدید را در کل سازمان اجرا کند، مدیر پروژه مسئول انتقال آن به همۀ کارمندان و ارائۀ یک جدول زمانی پیشنهادی خواهد بود که همه چیز به موقع انجام شود.

مسئولیت های مدیر پروژه

  • برنامه ریزی موفق

اول و مهمتر از همه، مدیر پروژه مختصری از اهداف ایده آل کلی پروژه خواهد شد. ممکن است از نظر تعداد افرادی که باید درگیر شوند، چه کسی مسئول چه کاری است و چرا باید این کار را انجام دهد تا یک تاریخ مشخص انجام شود، اما این به مدیر پروژه بستگی دارد که برنامه ریزی کند و بفهمد که چگونه با تیم ارتباط برقرار کند. کند. آنها احتمالاً پروژه زمانی را می‌خواهند انجام دهند.

مسئولیت های مدیر پروژه - وبلاگ میزیتو
مسئولیت های مدیر پروژه – وبلاگ میزیتو
  • ارتباط با پرسنل کلیدی

سپس مدیر پروژه با هر فردی که باید در تیم باشد صحبت خواهد کرد و مطمئن می شود که آنها هر چه را برای شروع لازم دارند دارند. مهم این مرحله در اجرای مدیر پروژه در شناسایی اطلاعات کلیدی برای پرسنل است. شرکت‌هایی که سازندۀ وب‌سایت‌ها ممکن است فقط به دانستن حقایق اساسی و موعد نیاز به وجود داشته باشد، اما فرد بازاریاب به تشریح پروژه‌های بیشتری نیاز دارد و چرا ایجاد یک کمپین مهم است. مشخص کردن ابزارهای مورد نیاز هر تیم برای تکمیل بخشی از پروژه به همان اندازه گیری تعیین ضرب‌الاجل برای آنهاست.

  • پیگیری فازهای برنامه

مدیر پروژه با نزدیک شدن به موعد باید مطمئن شود که هر کس به کار خود بپردازد و در صورت ایجاد تغییر در روند پیشرفت پروژه بر روی همه تیم یک راه حل مفید و عملی برای جبران تغییرات دست یابند.

  • انطباق با تغییرات پیش‌بینی نشده

در هر پروژه چیزی پیش‌بینی نشده می‌آید: یک فرد کلیدی بیمار می‌شود، در آخرین لحظه درخواست تغییر چیزی را می‌دهد و موارد دیگر. امکان همگام شدن با آنچه رخ داده است و همچنین ارائۀ برنامۀ جدید برای جبران آن اتفاق، مهارت مدیر پروژه است.

مدیر پروژه باید از ضرب‌الاجل‌ها و فازهای پروژه مشخص باشد، اما باید در مورد موفقیت تیم آمار و اطلاعات جذاب ارائه و از نقش آنها پشتیبانی کند. کل تیم تنها قادر به تکمیل پروژه خواهد بود که آنچه نیاز دارد باشد و در نقش خود احساس قدرت کند. مدیر پروژه می‌تواند منبع آن انرژی مثبت و پیش برنده به جلو در سازمان باشد.

انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه مناسب برای افزایش بهره‌وری و بیشتر تیم کمک شایانی می‌کند.


https://blog.mizito.ir/%D9%BE%D9%86%DA%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9 %85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8 %B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-a6tmvnpeyrbj

https://blog.mizito.ir/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8 %B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE% D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-kndikha6mh2z

منبع