موقعیتی را در نظر می‌گیرم که به عنوان مدیر پروژه‌های مدیریت دانش با تشریح کارکنان ارشد پیاده‌سازی این حوزه برای مدیریت یک سازمان موفق‌شده‌ام آنها را به این موضوع مرتبط می‌سازند. متداول‌ترین سوالی که معمولاً بعد از شکل‌گیری آشتیاق در ذهن افراد شکل می‌گیرد و می‌پرسند این است که باید از کجا شروع کنیم؟ در این پست می‌خواهم پاسخ این سوال را به اشتراک بگذارید.

برای پاسخ به این سوال می‌توانم از راه حل‌های متداول مدیریت دانش، یک برنامه (مثل راه‌اندازی سامانه ثبت تجربیات یا مستندسازی تجربی) انتخاب کنم، آن را برشمرد و با کمترین دردسر پروژه آغاز کرد. اما در این صورت باید در مورد تحقق وعده‌هایی که برای رسیدن به اهداف پیاده‌سازی مدیریت دانش برشمردیم مردد بود.

اما اگر بخواهیم بر اصول مدیریت دانش پایبند باشیم. پاسخ به این سوال متفاوت تر خواهد بود. حقیقت این است که هدف مدیریت دانش پشتیبانی برای دانش از دغدغه‌ها و استراتژی‌های یک کسب و کار است. از اینرو، برنامه‌های اجرایی دانش‌آموزان باید همسو با پاسخ به مدیریت‌ها و در جهت طراحی آن‌ها باشد. در ادامه برخی از این دغدغه‌ها و پاسخ‌های متناظر با آن‌ها می‌پردازم.

اگر شما سازمانی هستید که به دنبال نوآوری و ایده ارائه می شود یا اینکه محصولات و خدمات شما در لبه تکنوژی است و به روز بودن اطلاعات برای شما یک دغدغه اساسی است. مدیریت دانش در سازمان شما باید در خدمت به خلق، اکتشاف، یکپارچه سازی و استفاده از دانش باشد و برنامه هایی مانند ایده کلاب، مدیریت ایده ها، مدیریت دانش طراحی و توسعه، آینده پژوهی مبتنی بر تحلیل شکاف دانش، ژورنال کلاب و پرورش سواد اطلاعاتی باشد. .

اگر شما سازمانی هستید که مرحله‌ای از عمر خود را اسپری کرده و تجارب ارزشی دارد که احتمالاً در اختیار موسس سازمان یا افراد محدود است و اکنون در مرحله توسعه کسب و کار و کار هستید. یا اینکه سازمانی هستید که خروج منابع انسانی شما بالاست و از دانش سازمانی با خروج افراد یکی از دغدغه های اصلی کسب و کار شماست. مدیریت دانش در سازمان شما باید در خدمت مستندسازی، سازماندهی و انتشار دانش باشد و برنامه‌هایی مانند مدل‌سازی مبتنی بر دانش، ایجاد محتوای دانشی و مخازن یا پایگاه‌های دانشی مربوطه و پیاده‌سازی شبکه‌ها، مناسب سازمان شما هستند.

اگر سازمانی که کسب می کند و کار شما را بر اساس تصمیم گیری می کند و از قبل برنامه ریزی نشده است و حل مسئله و تصمیم گیری از خرد جمع آوری برای کاهش هزینه های تصمیم گیری برای شما بسیار زیاد است، مدیریت دانش در سازمان شما باید بر خلق و یکارچه سازی باشد. دانش باشید و برنامه‌هایی مانند جلسات طوفان فکری، انجمن خبرگان و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس دانش مناسب سازمان شما هستند.

اگر سازمانی می‌خواهد پروژه‌ای را که در حدود پروژه است و به حد و اندازه پروژه و شرایط خاص آن خدمت می‌کند یا خدماتی را ارائه می‌دهد، می‌شود و می‌توان هر پروژه را در برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد پروژه‌های دیگر تأثیر گذاشت، مدیریت دانش باید در ارزیابی، یکپارچه‌سازی و استفاده از آن باشد. دانش داشته باشید از این رو برنامه‌هایی مانند مدیریت درس‌آموخته‌ها، ارزیابی‌های پس از اقدم و مدیریت دانش اجایل برنامه‌های مناسبی برای سازمان شما هستند.

اگر سازمانی است که شما تصمیم دارید برای فروش و نیاز به مشتری داشته باشید یا اینکه خدمات بازخورد، کیفیت یا خدمات را از فروش بسیار تاثیرگذار بر کیفیت محصولات و خدمات شما داشته باشید، مدیریت دانش باید در خدمت احصا دانش آموز باشد و باید به دنبال آن باشد. پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش‌آموز، مدیریت پیشنهادات و انتقادات بر اساس شبکه خبرگان و عارضه‌یابی بر اساس دانش.

اگر تا کنون زیرساخت‌های اطلاعاتی، ساختاری و فناوری مناسب برای مدیریت دانش‌آمیز شده‌اید، اما نگرانی پنهان‌سازی دانش یا قدرت طلبی و انحصار طلبی دانش‌آموزان توسط افراد در سازمان‌ها، مدیریت دانش باید در خدمت فرهنگ دانش در سازمان بوده و برنامه‌هایی مانند عملکرد عملکرد بهتر باشد. بر مدیریت دانش می‌توان برای سازمان شما مناسی باشد

در آخر دو نکته را یادمان باشد، اول اینکه پیاده‌سازی هر یک از این برنامه‌ها برای استفاده از نیاز، طراحی، فرهنگ‌سازی و مکان‌یابی در سازمان است و بسته به نوع سازمانی که می‌تواند مسیر متمایزی داشته باشد. دوم اینکه شناسایی اصلی یک سازمان گاهی نیازمند عارضه یابی و تحلیل است و باید درباره آن به آن محتاطانه عمل کرد.

اگر مطلب و موضوعی را می‌پسندید، لطفاً با من در اینستاگرام همراه باشید

@fanusmag

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!