طرح کرامت: اگر بخواهیم بدون تعارف صحبت کنیم، وضعیت نظام آموزشی در ایران دارای مشکلات بسیار فراوانی است. این مشکلات باعث می‌شود تا دانش‌آموزان حتی در سایه بهترین معلمان نیز نمی‌توانند آنطور که باید پتانسیل را نشان دهند و خود را به نمایش بگذارند. هر چند گاهی از سمت آموزش و پرورش، تصمیم گیری برای حل این مشکل گرفته می شود و انجام می شود.

از جمله این تصمیمات، راه انداری طرح کرامت در پایه های مختلف ابتدایی بود. طرح کرامت که در پایه های اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی به راه افتاده است، تا به حال خوب شدن کمک خوبی به بهبود این وضعیت نطام درسی کشور داشته باشد.

طرح کرامت
طرح کرامت
 • طرح کرامت اول ابتدایی
 • طرح کرامت دوم ابتدایی
 • طرح کرامت سوم ابتدایی
 • طرح کرامت چهارم ابتدایی
 • طرح کرامت پنجم ابتدایی
 • طرح کرامت ششم ابتدایی
 • طرح کرامت چندپایه ابتدایی

پس از آن نیز به تکمیلی در طرح کرامت میپردازیم، مباحثی چون:

 • دانلود طرح کرامت
 • نمونه طرح کرامت
 • دفتر طرح کرامت
 • طراحی دفتر طرح کرامت
 • گزارش طرح کرامت
 • دکور و تکمیل دفتر شکوفه های طرح کرامت

با ما همراه باشید.

https://virgool.io/d/d1ztn7f254lh/%F0%9F%93%B7

هدف طرح کرامت این نیست که به دریافت نمرات بالا به کمک بشود، بلکه هدف این است که دانش آموزان به فضای تحقیق و تفحص واقعی دست پیدا کنند و کمی از نمره های عددی و تئوری در مدارس فاصله بگیرند. در طرح کرامت دانش‌آموزان با افزایش اعتماد به نفس و افزایش خود بهینه اجرا می‌شوند و اگر این طرح به درستی در تمام مدارس انجام شود، می‌توانم برای بهبود وضعیت مدارس به خوبی آن را در نظر بگیرم زیرا این طرح همراه با خود دارد. اهداف والا و شایسته ای است.

پایه اول دبستان، اولین سال جدید برای دانش آموزان است که تا قبل از آن با محیط پر زرق و برق مهدکودک ها و پیش دبستانی ها خو گرفته اند. مطمئنا اول ابتدایی یکی از مهم ترین پایه ها در یک دبستان است و عمل موضوع مدرسه معلمان به این اذعان دارند. طرح کرامت اول ابتدایی باید به شکل باشد که در همین ابتدای کار باعث دلزدگی مدرسه و دبستان برای دانش آموزان شود.

از طرفی با توجه به اینکه این دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی در مدارس قرار دارند، نباید از همان ابتدا با مسائل تئوری و ساده و بدون تمرین خو بگیرند و به این موضوع عادت کنند. پس وجود طرح کرامت اول دبستان در این پایه امری مهم است و نمی توانم از آن چشم پوشی کنم.

طرح موضوع کرامت در اول دبستان مواردی است که یک کودک ۷ ساله در ابتدای راه به آنها نیاز دارد. اولین موضوع یاد خداست. پس از آن به موضوعات دیگری چون قرآن و خانواده و سپس نظم و همدلی پرداخته می شود. علاوه بر این موضوعات، در موضوعات مهمی چون نظم، پاکیزگی، هدیه و بدرقه و همینطور مسئولیت شناسایی شده است.

دوم دبستان یکی از پایه های سخت برای مدرسان است. زیرا این پایه را می توانی بین کودکان دبستانی و کودکانی دانست که تازه از کلاس های زیبا و همیشه شاد پیش دبستانی و مهد دل کنده اند.

در پایه اول، دانش آموزان کمی از پایه اول دبستان پخته شده اند و اما با توجه به اینکه در ابتدای سال قبل به آسانی گرفته شده نمی توان آنها را دوم را در این پایه با کار های سخت و خسته کننده روبرو کرد. طرح کرامت در دوم دبستان هم باز خوب شده است و تا به حال می توانید رضایت اولیا و مدرسان را جلب کنید. طرح کرامت در دوم ابتدایی دارای موضوعات گوناگونی است که در ادامه به آنها میپردازیم.

یکی از مهمترین موضوعات طرح کرامت دوم ابتدایی، دوست خوب است. پس از آن به مواردی چون راستگویی، ارتباطات، امانتداری و صرفه جوبی اشاره شده است. علاوه بر اینها اماکن مقدس، تفکر خلاق و سخن و ادب جزو موضوعات طرح کرامت دوم دبستان است. موضوعات انتخاب شده برای طرح کرامت دوم دبستان نیز موضوعات مناسبتی نسبت به سن دانش آموزان است.

پایه سوم دبستان دقیقاً جایی است که دانش آموزان با ماهیت مدرسه آشنا می شوند و با آن خو میگیرند. در این پایه دیگر خبری از ملاحضات اول دبستان و دوم دبستان نیست و دانش آموزان به صورت جدی فعالیت های خود را در مدرسه ادامه می دهند. در این سن موضوعات مهم تری در طرح کرامت به دانش آموزان اطلاق می شود و سعی می شود تا آنها را به صورت واقعی تر با مسائل زندگی آشنا کنند.

موضوعاتی که در طرح کرامت سوم دبستان به دانش آموزان داده می شود موضوعات مربوط به دین است و در میان آنها مسائل اجتماعی نیز گنجانده شده است. از جمله مهم ترین این موضوعات می توانم به وفاداری، حلال و حرام، اعتماد به نفس و تصمیم گیری اشاره کرد. پس از آن نیز موضوعات دیگری چون نماز، تفکر نقاد، همکاری، همسایه، عفو و پوشش اشاره شده است.

چهارم برای دانش آموزان سنی است که نه تنها در مدرسه ابتدایی، بلکه در بیرون از آن نیز، با دنیای پیرامون خود ارتباط وسیعتری را می سازند. مهم ارتباطات در این سن برای دانش آموزان موضوع بسیار مهم است و حتما باید به آن توجه ویژه ای شود. وجود اعتماد به نفس در دانش آموزان چهارم بسیار مهم است و در ابتدایی آن، ممکن است در آینده به مشکلات زیادی بخورند.

موضوعاتی که در طرح کرامت پایه چهارم برای دانش آموزان ابتدایی بیان می شود علاوه بر این که ارتباط صحیح با اطراف و اطرافیان و الگوهای مناسب این موضوع، به موضوعات دینی هم اشاره دارند و آنها را در اولیت قرار داده اند. از جمله این موضوعات می توان به موارد پایین اشاره کرد:

 • نجابت
 • تعقل
 • روابط اجتماعی
 • راز داری
 • حل مسئله
 • انتقاد پذیری
 • عفت و حیا
 • الگوی خوب دوستیابی

مواردی که مشاهده کردید بسیاری از موضوعات طرح کرامت چهارم دبستان به روابط پرداخته است و سعی می کند در آن دانش آموزان این پایه را با ارتباط بهتر آشنا کنند.

https://virgool.io/d/d1ztn7f254lh/%F0%9F%93%B7

دانش آموزان در این سن باید افزایش یابد. همینطور رفتار اخلاقی باید مورد بررسی قرار گیرد و قرار گیرد.

از جمله موضوعات طرح کرامت پنجم دبستان؛ کنترل هیجان است که به مراتب بیشتر از موضوعات مهم است. پس از آن نیز مزاح و شادی، رضایت مندی، مشارکت و انفاق از موضوعات دیگر طرح کرامت پنجم ابتدایی هستند. در آخر هم عناونینی چون مناعت طبع، عمل و حق گویی به چشم می خورد.

ششم دبستان دیگر انتهای دوران خوش دبستان است. دانش آموزان کم کم خود را برای ورود به استان آماده می کنند و قسمت اعظمی را از این موضوع دوش مدرس کلاس برای دبیرستان باید به خوبی آن ها را آماده پذیرش فضای جدید کند. در طرح کر ششم دبستان موضوعات خاص وجود ندارد و این دانشامت می توانند از موضوعات گفته شده تا اینجا در مورد دیگر پایه ها بهره ببرند.

مطمئنا معلمان موضوعاتی را برای طرح کرامت پایه ششم انتخاب می کنند که به خوبی دانش آموزان را آماده ورود به فضای دبیرستان و محیط جدید کند. در ششم دبستان دیگر به ندرت با فضای آرام و آسان پایه های قبلی روبرو میشویم و معلم خاه و ناخواه باید کمی سختگیری از خود نشان دهد تا دانش آموزان در سال بعد به مشکل نخورند.

مطمئناً ممکن است ورود به فضای جدید دبیرستان باعث خوردن دانش شود و در صورتی که این فضا کاملاً برای آنها آشنا نباشد با مشکلاتی روبرو می شوند. به همین دلیل است که معلمان پایه ششم ابتدایی کمی رفتار خود را منطبق با اصول دبیرستان می کنند و دانش آموزان را با این فضا آشنا می کنند. شخصیت و اعتماد به دانش‌آموزان این پایه از نظر بسیار زیاد است که در انتخاب طرح کرامت ششم دبستان، معلمان به آن مهم می‌دهند.

تا اینجای مقاله با ماهیت طرح کرامت آشنا شدیم و همینطور طرح کرامت در پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با موضوعات آن را برای شما توضیح دادیم. در ادامه به بقیه مباحث موجود در طرح کرامت میپردازیم.

https://virgool.io/d/d1ztn7f254lh/%F0%9F%93%B7

می توانید انواع طرح کرامت را به صورت دسته بندی شده در عنوان و دسته بندی در پایه مخصوص خود دانلود کنید. تمامی طرح ها دارای کیفیت بسیار عالی و مناسب هستند و بابت این موضوع متوجه دانلود کنندگان آن نیستند.

بهتر است هر کدام از فایل های طرح کرامت را دانلود کنید، در ابتدا به خوبی توضیحات مربوط به آن را بخوانید تا بهترین طرح های ممکن را برای خود دانلود کنید. در ادامه به صورت دسته بندی شده به دانلود طرح کرامت مورد نظر خود بپردازید.

نمونه طرح کرامت نیز همیشه یکی از درخواست های معلمان ابتدایی بوده است. نمونه طرح کرامت می تواند به معلمان در طراحی و اجرای طرح کمک شایانی کند و باعث شود تا این عزیزان به بهترین شکل ممکن طرح کرامت کلاس خود را اجرا کنند. نمونه طرح های کرامت موجود در سایتی که برای دانلود آماده کرده ایم از بهترین نمونه های موجود هستند و به خوبی می توانند طرح شما را در بهتر اجرا کردن یاری کنند.

هرکدام از طرح ها دارای موضوعات مختلف بوده و می توانید دقیقاً نمونه طرح کرامت مورد نیاز خود را از میان آنها انتخاب کنید. همینطور یاد می شود پایه مربوط به طرح کرامت شده را در آن مشاهده کنید. اگر بازهم سؤالی در مورد این موضوع دارید، می توانید توضیحات مربوط به هر طرح را در مورد نظر بخوانید و سپس در تصویری که فایل مورد نظر با درخواست های شما مطابقت داشت، اقدام به دانلود طرح کرامت کنید.

در ضمن همه نمونه ها دارای کیفیت عالی میباشند و نیاز به نگرانی در مورد طرح کرامت های دانلود شده.

https://virgool.io/d/d1ztn7f254lh/%F0%9F%93%B7

دفتر کرامت یکی از مواردی است که بر روی ارزیابی کیفیت کل طرح تأثیر دارد و در صورت بی کیفیت بودن آن می توان گفت بخش زیادی از کل زحمت های معلم عزیز به باد رفته است. همین موضوع است که باعث افزایش دفتر طرح کرامت نزد معلمان پایه های ابتدایی می شود. در این پست برای تعداد زیادی دفتر طرح کرامت را آماده کرده و برای دانلود قرار داده ایم. در ادامه می توانید هر کدام از آنها را به صورت جداگانه با مقطه و نظر خود دانلود کنید.

در ضمن هرکدام از طرح های کرامت قرار داده شده در سایت دارای توضیحات تکمیلی هستند که شما عزیزان می توانید با مطالعه آن به صورت دقیق تر به هدف خود برای دانلود دفتر طرح کرامت برسید.

تزیین دفتر طرح کرامت برای بسیاری از معلمان موضوع مهمی است. زیبایی در هر کاری و نه تنها در کار های مربوط به مدرسین و مدرسه، قسمت مهمی از کار می شود و در آخر هم در کیفیت سنجی کار تاثیر می گذارد. همین موضوع باعث شد تا ما برای حل این مشکل، نمونه تزیین دفتر طرح کرامت را برای شما آماده کنیم و برای دانلود در سایت خود قرار دهیم.

همه طرح های ارائه شده برای تزیین دفتر طرح کرامت از طرح های خلاقانه و زیبا انتخاب شده است تا به خوبی به شما در این امر مهم کمک کنند. امیدواریم این طرح ها برای شما مفید باشد.

https://virgool.io/d/d1ztn7f254lh/%F0%9F%93%B7

ما برای حل این مشکل به ارائه گزارش طرح کرامت در سایت کرده ایم و این فایل ها را برای شما عزیزان قرار داده ایم تا بتوانید آنها را با گزارش طرح کرامت آشنا کنید و بتوانید به خوبی با نوشتن گزارش از فعالیت های خود در طرح ها آشنا شوید. کرامت بپردازید.

گزارش طرح کرامت دارای مفاد و شیوه نامه مخصوص به خود است که برای نوشتن آن باید با این شیوه نامه به خوبی آشنا باشید. همین شیوه نگارشی آن ممکن است کمی با نامه های اداری متفاوت باشد و بهتر است قبل از نوشتن گزارش خود، یک نمونه از گزارش طرح کرامت را بخوانید.

https://virgool.io/d/d1ztn7f254lh/%F0%9F%93%B7
طرح کرامت
طرح کرامت

مواردی که میدانید این دفتر علاوه بر تکمیل شدن، نیاز به تزیین شدن دارد و همین موضوع باعث می شود تا از نمونه دفترهای تزیین شده در سطح وب برای تزیین بهتر این دفتر استفاده شود.

در این سایت نمونه های زیادی از دفترهای طرح کرامت وجود دارد که شما عزیزان می توانید آن را مشاهده و در صورت نیاز به مشاهده کامل برگه های آن، آن را دانلود کنید. مطمئنا این دفترهای تکمیل شده می تواند در تزیین و تکمیل دفترتان به شما کمک شایانی بکند.

https://virgool.io/d/d1ztn7f254lh/%F0%9F%93%B7

کلام آخر

به عنوان کلام آخر باید بگویم که طرح کرامت یکی از اقدام آموزش و پرورش برای بهبود وضعیت مدارس است. این طرح تا به حال شرایط خویی دارد و نتایج نسبتا خوبی در کارنامه خود دارد. مطمئنا پتانسیل این طرح برای بهبود وضعیت نظام آموزشی بیشتر از چیزی است که در زمان حال از آن استفاده می شود.

اگر در سرفصل ها و عناوین گفته شده در این طرح کمی تغییر ایجاد شود می توانم روی آن بیش از پیش حساب کنم و از آن کمک کند در مدارس گرفت. حتی شاید در این صورت بتوان آن را در مقاطع تحصیلی بالاتر به صورت بهتر اجرا کرد و از آن استفاده های بیشتری کرد.

در این مقاله جامع به توضیح کامل در مورد طرح کرامت پرداخت و سعی کردم طرح کرامت چیست را پاسخ دهم. پس از آن به معرفی طرح کرامت در پایه های مختلف دبستان پرداختیم از جمله:
طرح کرامت اول ابتدایی، طرح کرامت دوم ابتدایی، طرح کرامت سوم ابتدایی، طرح کرامت چهارم ابتدایی، طرح کرامت پنجم ابتدایی، طرح کرامت ششم ابتدایی. در هر کدام از این توضیحات به عنوان طرح کرامت در هر مقطع نیز پرداختیم و باید های موجود را برای شما به صورت کامل تری توضیح دادیم.

پس از آن نیز به مفاهیم تکمیلی در مورد طرح کرامت پرداختیم. این عبارات عبارت بودند از: دانلود طرح کرامت، نمونه طرح کرامت، دفتر طرح کرامت، طراحی دفتر طرح کرامت، گزارش طرح کرامت، دکوراسیون و تکمیل دفتر شکوفه های طرح کرامت و تکمیل کاربرگ طرح کرامت.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد و بتوانید به خوبی نیازهای شما در مورد طرح کرامت را رفع کرده باشید. با آرزوی موفقیت.