پشتیبانی آی تی
پشتیبانی آی تی

شبکه های پشتیبانی از خدمات حیاطی برای مجموعه های بالای 5 می شود اما مجموعه ای را برای ارائه پشتیبانی شبکه های شرایط مربوط به آن می توان انجام داد.

در ادامه موارد را بررسی می کنیم که به شما کمک می کند تا بتوان بهترین شرکت های پشتیبانی شبکه را تشخیص داد و از آن سرویس های شبکه های متنوع دریافت کرد.

رفع مشکلات شبکه یک سازمان در طول مدت پشتیبانی شبکه توسط متخصصان مربوطه را پشتیبانی شبکه گویند. در حقیقت پشتیبان باید بستر سخت افزاری و نرم افزاری شبکه را به گونه ای تنظیم کند تا از مشکلات مختلف در شبکه جلوگیری کند و به وجود آمدن مشکلات آن ها را در کوتاه ترین زمان بر کند.

کارشناس پشتیبانی شرکت آی تی پشتیبان
کارشناس پشتیبانی شرکت آی تی پشتیبان

شرکت هایی که به دنبال خدمات پشتیبانی شبکه هستند، در گذشته این خدمات را با کیفیت نامطلوب دریافت کرده اند و به دنبال خدمات پشتیبانی شبکه ای هستند که نیازهای مجموعه را به درستی برطرف می کند. به همین منظور در ادامه مهمترین عواملی که می توانند به ارائه خدمات پشتیبانی شبکه با کیفیت مناسب ارائه شوند:

راه اندازی اصولی و درست شبکه با نیازهای کارفرما تأثیر زیادی بر روی کیفیت خدمات پشتیبانی شبکه دارد. کارشناس شبکه باید در ابتدا تمام نیازهای یک مجموعه را به خوبی شناسایی و آینده کاری آن مجموعه از نظر افزایش نیازها و حجم کاری مد نظر قرار دهد و سپس نسبت به تغییرات و تجهیزات در شبکه اقدام کند.

در دسترس بودن متخصصین شبکه طبق زمان و مفاد درج شده در قرارداد مهم ترین عامل تأثیرگذار در کیفیت پشتیبانی شبکه است. بسیاری از مجموعه ها بعد از مدتی که از زمان عقد قرارداد کوتاه پشتیبانی از شبکه آن ها می گذرد، از دسترسی نبودن کارشناس یا شرکت پشتیبانی شبکه در مواقع ضروری شکایت می کنند. که این موضوع طرح را در پی دارد و مهم ترین آن شامل موارد زیر است:

· افزایش حجم کاری شرکت پشتیبانی شبکه و دریافت پروژه ها بیش از ظرفیت

· عدم توانایی کافی و تخصص کارشناس شبکه برای رفع مشکلات خاص

· عدم شفافیت شرکت پشتیبانی شبکه و به دنبال آن عقد قرارداد پشتیبانی شبکه با کمتر از مبلغ درست

· دید کوتاه مدت شرکت پشتیبانی شبکه برای دریافت هزینه های خود در مدت کوتاه

· عدم رعایت نظم و انضباط در شرکت پشتیبانی شبکه برای ارائه سرویس به صورت منظم

مهم ترین وظیفه کارشناس شبکه در دسترس بودن همیشگی در ساعت های مشخص شده برای پشتیبانی از شبکه است تا نیاز به پاسخ گوی مجموعه ای باشد و مشکلات و نیازهای آن را بر طرف کند.

اصلاح ساختار آی تی
اصلاح ساختار آی تی

استفاده از تجهیزات استاندارد در شبکه کامپیوتری یک سازمان به طور مستقیم با کیفیت پشتیبانی شبکه ارتباط دارد و هر چقدر کیفیت تجهیزات خریداری شده بالاتر باشد، روند ارائه خدمات پشتیبانی از شبکه را بهتر جلو می برد.

نکته: کیفیت بالای تجهیزات شبکه صرفا به معنی خرید تجهیزات با قیمت بالا نیست، بلکه منظور مناسب بودن دستگاه ها و تجهیزات به تناسب حجم شبکه شما است. به گونه ای که این تجهیزات نیاز شما را به درستی رفع کرده و کمتر در 5 سال آینده نیازی به تعویض آن ها وجود ندارد.

اسناد پشتیبانی آی تی شرکت آی تی پشتیبان
اسناد پشتیبانی آی تی شرکت آی تی پشتیبان

شفاف سازی خدمات پشتیبانی برای کارفرما از مهم ترین شبکه و کارفرما دقیقا باید بداند که چه خدماتی را با چه استانداردی از شرکت پشتیبانی شبکه دریافت می کند. شفاف سازی معمولاً از طریق مفاد موجود در قرارداد پشتیبانی شبکه به کارفرمای انتقال می تواند و در صورت وجود سوال برای آنها همه موارد به صورت ساده و شفاف برای توضیح داده شود تا در آینده منجر به نارضایتی شود.

نکته: حتماً باید به مفاد پشتیبانی از شبکه توجه کنید که به طور کلی‌شدن و جزییات با مقدار مشخصی وجود داشته باشد، در موارد خاص که با ذکر دلیل بیان شده باشد و یا اینکه دلیل آن را جویا شوید.

پشتیبانی پشتیبانی آی تی
پشتیبانی پشتیبانی آی تی

شرکت پشتیبانی شبکه ای که تجربه زیادی در ارائه خدمات باید داشته باشد باید نظم و ترتیب درستی نیز در این زمینه داشته باشد تا پروژه های مناسبی را برای ارائه خدمات خود انتخاب کنید. این موضوع در ادامه آورده شده است تا شما می توانید با مجموعه فعالیت هایی که ویژگی های کافی را برای ارائه خدمات به شما داشته باشید، انجام دهید.

در ابتدا مجموعه با شرکت پشتیبانی شبکه تماس گرفته و مربوط به وضعیت شبکه فعلی خود را ارائه می دهد. این اطلاعات باید شامل تعداد تجهیزات، نوع تجهیزات، سرویس های مورد استفاده در مجموعه، مشکلات فعلی و نیازهای آینده آن مجموعه باشد.

در برخی موارد این موضوع توسط مجموعه تماس گیرندگان جدی گرفته نمی شود و در حالی که خدمات پشتیبانی شبکه بسیار تخصصی است و تمام موارد گفته شده در بالا می تواند قیمت و کیفیت خدمات شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به میزان دقیق بودن اطلاعات اعلامی مجموعه برای دریافت خدمات پشتیبانی شبکه، قیمت پشتیبانی شبکه به کارفرما اعلام می شود

در بسیاری از مواقع افراد تماس میگرده اطلاعات دقیقی از تعداد تجهیزات مورد استفاده را اعلام می کنند ولی درباره سرویس ها و نرم افزارهای مورد استفاده تنها اطلاعات کلی را اعلام می کنند. به همین دلیل اصلیا قیمت های اعلامی به مجموعه های تماس گیرنده با 20% اختلاف همراه است که در پیش فاکتور ارسالی اعلام می شود.

پس از تعیین قیمت اعلام شده، نمونه ای از پیشنهاد شبکه برای مجموعه ارسال شده تا نسبت به مطالعه آن برای همکاری یک ساله اقدام کنند. در قرارداد پشتیبانی شبکه ریز خدمات مورد نیاز مجموعه ها و قابل ارائه به همراه شرایط مربوط به اعلام می شود تا کارفرما درباره جزییات مربوط به اطلاعات کسب کند و نسبت به خدماتی که قرار است ارائه شود اطلاعات کافی داشته باشد.

در صورت مجموعه با مفاد پشتیبانی از شبکه، کارشناس شبکه به صورت در مجموعه کارفرما حضور دارد و نسبت به بررسی دقیق شبکه اقدام می کند.

این بررسی به صور کلی بین یک تا سه ساعت زمان بر است و همه تجهیزات از جمله سرورها، کامپیوتر ها، روتر و فایروال و … از جنبه های مختلف ارزیابی قرار میگیرند تا تجهیزات پشتیبانی از شبکه قیمت دقیق اصلاح شبکه و همچنین قیمت پشتیبانی شبکه را به مجموعه اعلام کنند.

در انتها از صحبت های طرفین قرارداد با توافق و جمع بندی نهایی و همچنین ارائه گزارش در مورد وضعیت شبکه توسط شرکت پشتیبانی شبکه، قرارداد حمایت از شبکه امضا می شود و سپس طرفین نسبت به نتایج آغاز می شود.

لازم به توضیح است که با توجه به وضعیت فعلی شبکه در یک مجموعه، شرکت پشتیبانی شبکه باید مدتی را صرف رفع مشکلات اولیه و اصلاح شبکه بکند. چرا که شرکت پشتیبانی شبکه با حجم انبوهی از مشکلات ممکن است و باید به مرور زمان نسبت به رفع آن اقدام کند.

در زمان شروع قرارداد پشتیبانی شبکه ابتدا سعی می کنید تا موارد مربوط به سرورها که مهم ترین نقش را در شبکه یک مجموعه ایفا می کنند می شوند و سپس نوبت به کامپیوتر ها می رسد. اصلاح همه این موارد به طور معمول بین یک ماه و تا سه ماه به طول می انجامد تا بتوان بازدهی پشتیبانی شبکه را در نظر کیفیت سنجید.

شرکت های دریافت کننده خدمات شبکه برخی از ویژگی های مشترک و غیر مشترک با هر یک از مواردی هستند که هر کدام از این موارد بر روی قیمت و تعرفه پشتیبانی از شبکه تاثیرگذارند، برخی از مهمترین این موارد به شرح زیر می باشند:

طبیعی است تجهیزات مورد استفاده در شبکه یک سازمان تعداد تعداد سرور ها و کامپیوتر ها بر روی زمان مورد نیاز برای سرویس دهی به آن تاثیر می گذارد و این موضوع بر روی قیمت پشتیبانی شبکه اثر کشور است.

به طور معمول در شبکه های کامپیوتری از کامپیوتر ها، سرور ها، پرینتر ها، سوئیچ ها، روتر، فایروال، اکسزپوینت و در برخی موارد از دوربین ها و تلفن های تحت شبکه استفاده می شود که هر کدام از این تجهیزات را دارند. هر کدام پیچیدگی و دانش خاصی را نیاز دارد.

از جمله سرویس های رایج استفاده از شبکه می توان به فایل ها و پرینتر ها، مصرف اینترنت، حفظ و افزایش امینت شبکه، حفظ و افزایش کیفیت شبکه اشاره کرد که هر کدام از آن ها نیازمند دانش و تجربه کافی هستند.

از سرویس های دیگر می توان به Active Directory، DHCP، DNS، Mail Server و Policyهایی اشاره کرد که در هر مجموعه متفاوت هستند.

در پشتیبانی از شبکه های کامپیوتر بیش از 95 درصد به صورت ریموت (کنترل از راه دور) بر طرف می شوند اما برخی از خدمات نیاز به حضور کارشناس دارند که تعداد حضور کارشناس در هزینه پشتیبانی شبکه نقش مهمی دارد.

اکثر شرکت های دریافت کننده خدمات پشتیبانی شبکه در مناطق 1، 2 و 3 تهران می باشند و این موضوع سرویس دهی را برای آی تی پشتیبان را ساده تر می کنند، در صورتی که شرکت خدمات گیرنده در مناطق دیگر واقع شده بین 10 تا باشد. 20 درصد به هزینه تمام شده پشتیبانی از شبکه آن اضافه می شود.

به طور کلی آی تی پشتیبان 3 نوع قرارداد پشتیبانی شبکه ارائه می دهد، نوع اولی که تنها کارهای اداری شامل می شود رایج ترین نوع قرارداد نگهداری شبکه است که برای اکثر مجموعه ها کافی است اما برای شرکت هایی که ساعت های بیشتری از ساعات اداری را برای فعالیت ها انجام می دهد. می کنند قراردادهای 12 ساعته و 24 ساعته مناسب تر است و هزینه ی بیشتر برای مجموعه در بر دارد.

تمام مراحل و موارد گفته شده در این محتوا در آی تی پشتیبان itposhtiban.com انجام می شود و شما می توانید در صورت نیاز برای دریافت خدمات پشتیبانی شبکه از آی تی پشتیبان، به صفحه تماس با ما مراجعه کنید و نسبت به دریافت مشاوره و راهنمایی اقدام کنید.

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!