سه دلیل اصلی حال بد ما
سه دلیل اصلی حال بد ما

حال بد، حالتی است که معمولاً ما را از انجام هر کاری می‌سازیم و احساس خوبی نسبت به شرایط فعلی خود داریم. این بدحالی با احساس بی‌حوصلگی و سردرگمی همراست.

خیلی از افراد با سرگرمی خود را با تلویزیون یا معاشرت و صحبت با یک دوست و رفتن به یک سفر تفریحی و غیره، این حال را در مقطعی تسکین می‌دهند اما خیلی زود با اولین خلوت با خود، دوباره این حس به سراغشان آمد و بجای آن حل شد. مشکل، به فکر فرار از این وضعیت می افتند.

تا وقتی که از این راه بدم نمی‌توانم آن را رفع کنم. جلوگیری کنیم.

سه دلیل اصلی حال بد این موارد هستند: نمی‌دانیم، نمی‌توانیم، نداریم.

در مرحله اول باید بدانم که نمی‌دانیم و این خود بسیار مهم است. چه زیبا گفت شاعر:

آن کس که نداند و نداند که در جهل مرکب ابدالدهر بماند.

پس در مرحله اول باید بدانیم که نمیدانیم.ما نمی‌دانیم چون علم و آگاهی کافی نداریم.مطالعه نمی‌کنیم و یاد نمی‌گیریم.

اکثر انسانها با همان علم و اطلاعاتی که از دوران مدرسه یا دانشگاه یاد گرفته‌اند، زندگی امروز خود را می‌گذرانند. دنیا با سرعت فزاینده‌ای در حال رشد است، پس نمی‌توان نسبت به علم روز بی‌تفاوت شد.

دلیل اصلی ورشکستگی اکثر کسب و کارها، همین دیدگاه سنتی و کسب اطلاعات جدید و به اصطلاح بروز نبودن مهارت های صاحبان آن کسب و کارها می باشد.

دلیل اصلی اثباتن چیست؟

ما نمی‌توانیم چرا اصلاً نمیدانیم.تا وقتی ندانیم، توانش را هم نداریم. دانسته های قبلی ما اضافه می کند؛ همین و بس. اما دنیای نتیجه‌گرا، بابت دانسته‌های ما به ما پاداشی نمی‌دهد. دانسته های جدید کاشت است، و عمل به دانسته ها و تکرار و تمرین، مانند داشت.تا داشتی، کاشت به نتیجه و برداشتی نمی‌رسد.

افراد هم هستند که بعد از اینکه می‌دانند که نمی‌دانند، به دنبال و کسب دانش می‌روند اما باز هم نمی‌توانند. غیرقابل قبول دیگری هم دارد مانند متفاوتت نفس و اعتماد به نفس، دانستن خورباوری، نبودن، بدون عمل کافی برای عمل به ها، دست کشیدن به دلیل بدون صبر و انتظار نتیجه فوری و…

چرا که در بالا اشاره کرد، زنجیر نمی تواند به ندانستن ربط دارد و زنجیر هم به ندانستن ربط پیدا می کند. وقتی که نمی‌توانم، نمی‌توانم از پس نیازهای خود برآییم؛ پس طبیعی است که چنین حال بدی داشته باشد و احساس کند و بی‌حوصلگی کند.

این سه دلیل، دلیل اصلی حال بد این روزهای آدم‌های کره زمین باشد.

هر کدام از این موارد – دانستن، انتخابن، داشتن- را در خودمان تقویت کنیم.یعنی بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر یاد بگیریم و در یک جمله بیشتر بدانیم. عمل بپوشانيم و انجام، با تمرين و تكرار، دانسته خود را به مهارت تبديل به يك متخصص در حوزه خودمان مي كند.

امیدوارم همیشه با این نوشته باشم، به شما عزیزی که دوست دارم این حال بد و احساس منفی پس از آن می‌شوید، کمکی کوچک کنم.

سه دلیل اصلی حال بد ما : نمیدانیم، نمی‌توانیم و در نهایت نداریم. با رسیدن به چنین موقعیتی، تمام درآمد عالی، حداقل امتیاز ماست.

برای خواندن مقاله در سایت من، می تونید اینجا رو کلیک کنید!

حقانی | مربی افزایش درآمد

آدرس صفحه مربی با من در اینستاگرام : آیدی اینستاگرام مربی با مناگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!