یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی تاریخ، ناپلئون بناپارت بود. او در سن بیست و شش سالگی یک ژنرال تمام عیار بود، او از استراتژی زیرکانه، شجاعت، زرنگی و سرعت برق آسا در پیشروی در بسیاری از نبردهای. فتحانه اش بهره گرفت.

لینک جلسات کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

دوک ولینگتون، یکی از دشمنان سرسخت ناپلئون گفته شده: به نظر من حضور ناپلئون در میدان نبرد، معادل چهل هزار سرباز بود.

ناپلئون خطاب به یکی از دشمنانی که شکست داده بود گفت: اشتباهی که همیشه مرتکب می شوم این است که پیش از شروع جنگ، نقشه های خود را طرح می کنید، در حالی که هنوز چیزی در مورد حرکات و نقشه های دشمن نمی بینید. ناپلئون در حریف شکست خورده است خود ضعیفی می کند که خودش آن را نداشت، نداشت، دید. اگر مایل به تغییر هستید و برای تیم خود قبولی هستید، همیشه شانس برنده شدن را دارید.

لینک جلسات کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

کار تیمی با خشکی و عدم وجود مخلوط نمی شود

بازیکنان تیمی، که از خود ویژگی پذیری نشان می دهند، ویژه ای دارند.

افراد قابل تحمل…

1/ آموزش پذیرند

دیانا نیاد می گوید: دوست دارم در هر کاری حضور یابم، تا زمانی که تجربه ی جدید مرا به سطح بالاتری و جدیدتری می رساند، دردها و ناراحتی های موقتی برایم مفهومی ندارند. من به ناشناخته ها علاقه دارم، و تنها را به ناشناخته ها، در هم شکستن مرزهاست. افراد قابل قبول همیشه اولویت را به گام گذاشتن در عرصه ای جدید می دهند. آنها بسیار آموزش پذیرند.

به کوییسنی جونز نگاه کنید، شخصی را می بینید که همیشه در حال آموختن است. او معتقد است که اگر سخت کار کند و در زمینه ای مهارت پیدا کند می تواند این کار را انجام دهد. این روش، برای کسانی که آموزش پذیرند، کاربرد دارد. از طرف دیگر، افراد آموزش ناپذیر با تغییرات، روبه رو می شوند، زیرا اهمیت پذیری محیط.

لینک جلسات کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

2/ از نظر احساسی امنیت دارند

ویژگی دیگر ویژگی پذی، امنیت است. هر موضوعی را که از احساسی ایمن می‌بینند، می‌بینند. آنها آمدند شخص با استعداد به تیم را یک سوء استفاده از نگرند و آن را تهدیدی برای عنوان یا خود، یا تغییری در روش انجام کارها می دانم. با افراد ایمن به علت تغییرات عصبی نمی شوند. آنها وضعیت جدید یا تغییرات را ارزیابی کرده و مسئولیت خود را در قبال آن تعیین می کنند.

لینک جلسات کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

3/ خلاق هستند

یکی دیگر از ویژگی های شخصیت پذیری خلاق است. در شرایط سخت آنها همیشه راه حل مشکل پیدا می کنند. کویینسی جونز بررسیان می کند:

جمله ای وجود دارد، که می گوید: می توان سن افراد را با توجه به میزان دردی که از برخورد با یک ایده جدید حس می کنند، مشخص کرد. ممکن است بگوید بیایید این راه جدید را آزمایش کنیم. اگر دقت کنید می توانید درد را ببینید. این افراد سرشان را در میان دستانشان میگیرند. فکر کردن به انجام کاری متفاوت، آزارشان می دهد.

در واکنش به آنها نگران نباشند، افراد خلاق هستند. آنها می گویند: باید آزمایش کنیم، یا باید اینکار را بکنیم، حتی اگر موفق نشویم.

لینک جلسات کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

4/ ذهن خدمتگزار دارند

احتمال دارد که فکر کنم، تغییر می کند تیم ایجاد کننده بسیار کم است. آنهایی که به فکر خدمت به دیگران هستند. رئیس و استاد دانشگاه، هوراس مان، می گویند: اگر برای دیگران کار نکنیم، برای خودمان هیچ کاری نمی کنیم. هدف شما خدمت به تیم است، هماهنگ شدن برای انجام این هدف نیست.

لینک جلسات کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

اندیشید

چگونه موضوع مفهومی مطرح شود؟

اگر بهبود تیم تغییر در روشی باشد که کارها را انجام دهید، چگونه با آن برخورد کنید؟

آیا حمایت می کنید، یا می خواهید کارها را به روش و شیوه سابق انجام دهید؟

اگر در زمینه ی کاری شما فرد با استعدادتری به تیم ملحق شود، آیا می پذیرید که نقش متفاوتی را در مقابل گرفتن داشته باشید؟

اگر یک بازیکن کلیدی در عرصه دیگری داشته باشید، آیا راضی می‌شود که در جایگاهی قرار می‌گیرند تا کمکی کنید؟

اولین بازیکن تیمی بودن، این است که با رضایت خود را با تیم هماهنگ کنید _ نه اینکه انتظار داشته باشید تیم با شما هماهنگ شود.

منبع: کتاب هفده اصل کار تیمی اثر جان مکسول

لینک جلسات کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

آدرس وب سایت: https://moshirian.com/

آدرس لینکدین:https://www.linkedin.com/in/moshirian/

آدرس اینستاگرام: [email protected]اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!