قدرت چشم انداز

هرگاه رهبرانی که در سطح برتر رهبری می کنند نقش عناصر سه گانه اصلی را به عنوان هدف درست درک کنند_ یعنی معرف منتخب، کارفرمای منتخب و سرمایه گذار منتخب باشند _ آنگاه آماده اند تا توان تک تک کار را بر چشم انداز برانگیزاننده مشخص کنند.

لینک جلسات کوچینگ رهبری سیستم

اهمیت چشم اندازه:

چرا داشتن چشم اندازه روشن تا این اندازه برای رهبران مهم است؟ زیرا …

رهبری درباره به محل رسیدن است. اگر شما و منتظرتان ندانید به کجا می روید، رهبری شما ارزشی ندارد.

جس استونر مجموعه مطالعاتی آزمایشی ترتیب داد که تاثیر قوی چشم اندازه و رهبری در عملکرد سازمانی را نشان می داد. او اطلاعاتی را از اعضای حلقه رهبری و مدیریت پانصد شرکت برتر جمع آوری کرد.

نتایج تکان دهنده بودند. تیم رهبر که در رهبری شان چشم قویانی داشتند، بالاترین عملکرد را دارا بودند.

رهبرانی که مهارت های مدیریتی خوبی داشتند ولی تیمی متوسط ​​داشتند. رهبرانی که در چشم انداز و مهارت های مدیریتی ضعیف بودند، تیم هایی با عملکرد بسیار ضعیف بودند.

بزرگ ترین مانعی که بیشتر مدیران را از این که رهبران بزرگی می شوند، فقدان چشم باز برای خدمت کردن است. در کمتر از ده درصد سازمان هایی که تا به حال مشاهده کرده ایم، چشم انداز برای اعضای روشن بوده است.

این فقدان چشم انداز مشترک باعث می شود افراد در اولویت های چندگانه، مضاعف شدن تلاش ها، آغازهای اشتباه، و انرژی به هدر رفته طغیان کنند _ که کدام یک از این ها از نتیجه ی سه گانه ی اصلی حمایت نمی کند، یک چشم. انداز، باعث اینجاد اعتماد، همکاری، اتکا متقابل، انگیزه و مسئولیت دو جانبه برای موفقیت می شود.

چشم اندازه به افراد کمک کند تا انتخاب های هوشمند داشته باشند، چون تصمیماتشان با نتایج نهایی که در ذهن مصور است، می شود. همین که به انجام می رسند پاسخ : بعدش چیه؟ روشن می شود.

لینک جلسات کوچینگ رهبری سیستم

چشم انداز به ما اجازه می دهد تا در جایگاه یک انتخابگر آگاه عمل کنید و به جای آن که در برابر آنچه که نمی تواند نشان دهد، در سمتی که می تواند حرکت کند. چشم اندازه، ما را توانمند می سازد و ما را برای نیل به آنچه که به راستی آرزویش را داریم بر می انگیزاند.

پیتردراکر گفته است: بهترین راه برای پیشگویی آینده تان این است که آن را خلق کنید.

یک چشم انداز برانگیزنده، فرهنگی از عظمت خلق می کند.یک چشم برانگیزاننده فرهنگی قوی ایجاد می کند که در آن انرژی هر فرد در سازمان، همسو و هم راستاست.

نتیجه آن، اعتماد، رضایت مشتری، یک نیروی کاری متعهد و توان بالا و بخشی است. بر، وقتی سازمانی به ارزشعکس های اولیه و تبیین شده، وقعی نهد و آن ها را زیر پا می گذارند، اعتماد و دوست دارند و دوست دارند می شوند و از بین می روند و تاثیری منفی در همه جوانب کسب درآمد می کنند.

به عنوان مثال ارزش تبیین شده ی شرکت فرود _

یعنی : کیفیت، وظیفه ی نخست ماست _ در آزمونی زیر پا گذاشته شد، این شرکت معتبر و سهام بازارش را از دست داد.

تحقیقات، نشان داده، زمان و از همه مهم تر مشخصه های ذاتی رهبران بزرگ در بسیج کارکنان در جهت یک چشم انداز مشترک، توانمندی این رهبران می شود.

اگر رهبری در خدمت یک چشم انداز مشترک قرار نگیرد، می تواند به نوعی خود _ خدمتگزاری تبدیل شود. این صورت رهبران گمان می کنند که می توانند آنجا باشند که تا به جای این که به خدمات آنها خدمت کنند، در خدمت آنها باشند.

سازمان هایی که در آن رهبران، انرژی شان را به جای این که برای هدف و هدف بزرگتر سازمان ها بر بازشناخت، قدرت و موقعیت معطوف می شوند، به بوروکراسی های خود _ خدمتگزار تبدیل می شوند.

همین که رهبر، چشم انداز مشترک را تبیین و برای همه روشن کرد، می توان بر خدمتگزاری تمرکز کرد و در برابر نیازهای مردم پاسخگو باشد،

زیرا این را درک کرده است که نقش رهبری را از میان برداشتن و کمک به مرد برای رسیدن به چشم انداز مشترک است.

بزرگ ترین رهبران ،دیگران را از طریق ائتلاف در مورد یک چشم انداز متشرک بسیج می کنند.

گاهی اوقات رهبران این کار را در ابتدا نمی دهند، ولی بزرگ ترین ها، سرانجام این کار را می کنند.

چشم انداز در هر جایی از سازمان می تواند وجود داشته باشد:

نیاز نیستید صبر کنید تا یک چشم اندازه سازمانی شکل بگیرید. چشم انداز، رهبر هر سطحی از سازمان است. رهبران دوایر سازمان یا بخش ها می توانند برای واحد خود چشم اندازهای مشترک بسازند، حتی زمانی که بقیه ی سازمان هیچ چشمگیری ندارند.

زمانی که به یکی از دوایر شرکت مشاوره می دادیم، رهبر آن واحد اظهار داشت:

تازه های تازه ام امیدها و رویاهای خود و دیگران را می فهمیم و دریابیم که چقدر به هم نزدیک هستند. در نتیجه شیوه های یافتیم تا هرچه بهتر با یکدیگر کار کنیم و هرچه بیشتر از کار لذت ببریم.

دریافتیم کسب و کاری که به راستی در آن هستیم این است:

ارائه ی اطلاعات مالی به رهبران، تا تصمیمات تجاری درستی اتخاذ شود.

در نتیجه، با رهبران بخش بازرگانی مشارکت مدیریتی را پی ریزی کردیم. واحد ما اعتبار هرچه بیشتر را در شرکت به دست آورد، و بقیه بخش ها که متوجه پیشرفت ما شدند، از ما پرسیدم چه می کنم که چنین تغییری صورت گرفته است. آن ها نیز جذب شده اند تا برای واحد چشم ساز شکل دهند. این روند به راستی که مصری بود.

خیلی از روزهای رهبران شکایت می کنند که سازمان چشمگیر نمی شود، چون اصلی چشم ندارد.

دوباره باید بگویم که لزومی ندارد صبر کنید. قدرت چشم انداز برای شما و تیمتان، بدون توجه به این که در چه سطحی از سازمان هستید، برنامه ریزی خواهد کرد.

لینک جلسات کوچینگ رهبری سیستم

منبع: کتاب رهبری در سطح برتر

آدرس وب سایت: https://moshirian.com/

آدرس لینکدین:https://www.linkedin.com/in/moshirian/

آدرس اینستاگرام: [email protected]اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!