فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ را در جلسه ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (آیین نامه دکتری بدون آزمون) و تصویب ستاد ممتازین دوره دکتری دانشگاه. در رشته و گرایش های اعلام شده، مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتری بدون کنکور دانشگاه علم و صنعت
دکتری بدون کنکور دانشگاه علم و صنعت

درخواستان باید نام اولیه خود را از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ الی ۱۴۰۱/۲/۱۷ فقط به صورت غیرحضوری از طریق سامانه گلستان به آدرس https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهد. ارائه دهنده.

شرایط پذیرش عمومی دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت به شرح زیر است:

الف) داشتن حداقل معدل ۱۶ در مقطع کارشناسی (با اعمال ضرب همترازی ۱)

ب) داشتن حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در مقطع کارشناسی ارشد (با اعمال ضرب همترازی)

ج) کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق آئین نامه الزامی است.

ثبت ۱: کسب حداقل ۷ امتیاز از جدول ۱ (امتیازات پژوهشی) الزامی است.

ثبت ۲: دانشجویان کارشناسی ارشد ترم چهارم (ورودی 99) که تمام واحدهای تئوری (غیر از پایان نامه) خود را می گذرانند در مواردی که جزء رتبه های اول، دوم یا سوم باشند، می توانند بدون کسب ۷ امتیاز رتبه ۱ در آزمون مصاحبه شرکت کنند.

لازم به ذکر است که تعداد هر ورودی در هر کد رشته محل در دوره کارشناسی ارشد تا 5 نفر باشد، فقط رتبه اول، میزان پذیرش بین 6 تا 100، رتبه های اول و دوم و برای تعداد 11 نفر بالاتر، رتبه های بالاتر باشد. های اول تا سوم قابل قبول خواهد بود. (بارگذاری گواهی رتبه الزامی است)

ثبت ۳: تمامی مقالات ارسال شده می‌بایست با ذکر استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد. مقالات بدون ذکر استاد راهنما هیچ امتیازی ندارد.

د) کسب حداقل نمره 55 از آزمون زبان MSRT یا معادل آن در سایر آزمونها، پس از پذیرش در دوره دکتری و قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه مصوب دانشگاه)

ه) دانش فروردین ماه سال 1399 تا 2 پس از فراغت تحصیل می تواند از پذیرش بدون آزمون امتحان شود.

ثبت ۳: متقاضیان می توانند در دو رشته گرایش همنام یا متناسب با رشته تحصیلی خود در فراخوان ثبت نام خود را ثبت کنند و برای هر رشته گرایش هزینه ثبت نام اولین های باید پرداخت شوند. لازم به ذکر است که داوطلب در صورت داشتن شرایط لازم، بایستی در هر رشته گرایش مصاحبه شوند.

۱- گواهی مدرک التحصیلی کارشناسی به همراه معدل دوره

۲- گواهی گواهی التحصیلی کارشناسی ارشد به همراه معدل دوره

۳- فرم تایید توسط استاد راهنما

۴- سایر مدارک مطابق با موارد درخواست ثبت نام متقاضی در سامانه گلستان (مطابق راهنمای تصویری)

۵- متقاضیان میبایست مبلغ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ فارغ التحصیل شوند.

۶- دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی و پردیس های خودگردان و بین الملل) سایر دانشگاه ها (دوره های مجازی و نیمه حضوری) سایر دانشگاه ها (مطابق آئین نامه، مجاز به ورود دوره دکتری این دانشگاه نمی شوند.

۷- مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه ثبت نام در نظر گرفته شده است که داوطلب به صورت الکترونیکی در مراحل ثبت نام پرداخت می شود. هزینه ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نمی شود.

پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده از سوی داوطلب به معنی پذیرش قطعی وی برای انجام نمی شود و نتایج از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد. در هر زمان (حتی زمان فارغ التحصیلی) مشخص شود که فرد پذیرش شده بدون شرایط آیین نامه مربوطه بوده است، پذیرش وی لغو و عواقب ناشی از آن را به خود خواهد پذیرفت.

فهرست رشته های دارای پذیرش با استفاده از آیین نامه دکتری استعداد درخشان در این دانشگاه از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت ۱۴۰۱

منبع: دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت