فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه الزهرا با استناد به آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه الزهرا با استناد به آیین نامه دکتری بدون آزمون از بین درخواستان حائز شرایط مندرج در این فراخوان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته های اعلام شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ به صورت بدون آزمون (استعداد درخشان) از طریق ثبت نام اینترنتی و انجام مصاحبه دانشجو می پذیرد.

دکتری بدون کنکور دانشگاه الزهرا
دکتری بدون کنکور دانشگاه الزهرا

۱- کسب نمره کل ۱۶ و بالاتر در مقطع کارشناسی و امتیاز کل ۱۷ و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در مقطع کارشناسی ارشد

ثبت: در مورد درخواستانی که تعداد کل کارشناسی پیوسته آن‌ها کمتر از ۱۶ و یا میانگین کل مقطع کارشناسی ارشد (ب احتساب پایان نامه) آن‌ها کمتر از ۱۷ باشد، تعداد همترازی طبق پرتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد.

۲- بیش از دو سال از تاریخ دانش آموزی مورد قبول تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نگذشته باشد.

3- در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشگاه های معتبر علوم، دانش آموخته شده باشد یا در مهلت مقرر (1401/06/31) دانش وزارت آموزش داده شود.

ثبت: دانش آموختگان و دانشجویان هر یک از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دوره‌های الکترونیکی و مجازی و نیمه حضوری مجاز به ارائه درخواست نمی‌باشند.

۴- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه بر اساس جدول ارزشیابی.

۵- داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی یا بین المللی مرتبط با پایان نامه

ثبت: گواهی معتبر پذیرش چاپ مقاله با درج تاریخ دقیق چاپ مورد قبول است. درخواستان باید نسخه نهایی چاپ مقاله را در اسرع وقت ارائه در غیر این صورت پذیرش آن‌ها ملغی ارائه شود.

۶- معتبران، دارای مدرک زبان معتبر با شند، مطابق با جدول آیین نامه، امتیاز لازم را کسب کنید (گواهی زبان فقط تا ۲ سال پس از تاریخ صدور معتبر است). قبولانی که فاقد مدرک دکتری هستند، می‌توان در این فراخوان شرکت بدون لیکن الزامی است در پذیرش نهایی، تا از آزمون جامعی، مدرک معتبر خود را با کسب نصاب لازم دانشگاه الزهرا، ارائه دهند.

۷- پذیرش واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است. به دارندگان مدرک حوزوی هم سطح کارشناسی ارشد نمی‌توانند بدون آزمون وارد مقطع بالاتر شوند.

۹- پذیرش دارای مدرک حوزوی هم سطح کارشناسی است که از طریق آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) وارد مقطع کارشناسی ارشد شده و بر اساس آیین نامه پذیرش آزمون در مقطع دکتری واجد شرایط وجود دارد، از طریق این فراخوان امکان پذیر است.

۱۰- تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی دکتری، مجاز نیست.

۱۱- پذیرفته‌گان بدون آزمون مقطع دکتری در دوره‌های روزانه پذیرش شده و ادامه تحصیل آنها رایگان خواهد بود و در صورت انصراف از تحصیل در دوره روزانه، مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می‌شوند.

۱۲- مطابق با قوانین آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سازمان سنجش آموزش کشور، غیر ایرانی نمی‌تواند از دانشجویان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری استفاده کند.

۱۳- متقاضیان می‌بایست فقط در یک رشته در خواست خود را ارائه دهند.

۱۴- در پذیرش، در زمان شروع تحصیلی دانشجوی مقطع دکتری در سایر موسسات و دانشگاه‌ها نباشد.

۱۵- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تائید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران باشد.

۱۶- جشنواره برگزیدگان‌های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) باید تائیدیه دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه کند.

17- طرحهای پژوهشی در دست اقدام یا اجرا شده مرتبط با رشته/گرایش تخصصی علوم پزشکی معاونت پژوهشی دانشگاه مجری طرح باشد.

۱۸- دارندگان اثر بدیع و آرزوی هنری باید تائیدیه از وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی کشور یا سازمان‌های مشابه و مورد تائید را کسب و ارائه کنند.

رشته گرایش هایی که دانشگاه الزهرا به صورت بدون آزمون در مقطع دکتری در سال ۱۴۰۱ دانشجو به شرح زیر هستند:

  • یک عکس اسکن شده
  • تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
  • تکمیل و بارگذاری فرم درخواست برای همه موارد (شماره تلفن و آدرس ایمیل الزامی می‌باشد)

ثبت ۱– کاربرگ فوق باید به صورت تایپی تکمیل شود.

ثبت ۲– الصاق عکس به کاربرگ نیاز است.

  • تکمیل و بارگذاری کاربر تایید معدل مخصوص همه پیشنهادان.

عبارت: در صورت تایید کاربرگ معدل به فرمت تصویب دانشگاه محل تحصیل دانشجو، تنها در مواردی قابل پذیرش است که دارای کلیه اطلاعات در خواستی در نسخه نمونه باشد.

  • تصویر مدرک یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و ریز نمرات مقطع کارشناسی ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل.
  • تصویر مدرک یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل.

ثبت: متقاضیان به تحصیل، به جای گواهی فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد از گواهی کاربرگ تایید معدل استفاده از.

  • بارگذاری مدارک مربوط به فعالیت های پژوهشی مندرج در جدول شماره ۱. مدارک درخواستی بررسی خواهد شد که حتما مدارک مربوط به حداقل یکی از بندهای ردیف ۱ جدول ۱ را بارگزاری کرده اند. گواهی اعتبار درجه علمی پژوهشی مجلات داخلی و ISI که مقالاتی در آن چاپ شده و یا پذیرش چاپ دارند، باید بارگذاری شوند.
  • هزینه ثبت نام و بررسی مدارک در هر رشته ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال است که از طریق سامانه جامع دانشگاهی قابل پرداخت است.

توجه: در صورت وجود قطعی در مدارک مورد قبول، پرونده نمی‌شود و حقی برای ایجاد نمی‌شود.

  • اصل کلیه اسناد مربوط به سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (فرم درخواست کاربرگ، کاربرگ تایید معدل، پایان نامه کارشناسی ارشد، مقالات چاپ شده، مقالات ارائه شده در کنفرانسهای معتبر، افتخارات، مدرک زبان و…) منطبق با جداول ارزشیابی مندرج در فراخوان
  • ارائه دو توصیه حداقل از اساتید دوره کارشناسی ارشد (یکی از آن‌ها باید به استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه شود) به صورت پاکت بسته و امضا شده توسط دانشجو به هیئت داوران

با مراجعه به نشانی اینترنتی http://edu1.alzahra.ac.ir درخواستان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

• به مدارک ناقص و یا مدارکی که در مهلت بارگذاری نشده باشد، به هیچ عنوان اثر داده نشود.

• در صورت احراز هر گونه خلاف واقع در مدارک بارگذاری شده، از ادامه تحصیل داوطلب در هر مرحله از تحصیل جلوگیری به عمل خواهد آمد و از مسئولیت عواقب آن را به انجام خواهد داد. دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در صورت پذیرش باید تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ دانش آموخته شوند، در غیر این صورت قبولی آن‌ها منتفی خواهد بود.

• ارائه درخواست از سوی درخواست و دعوت به مصاحبه، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست.

• وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت‌عدم پذیرش و یا اشتباه در واریز، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

• تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و پذیرش به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. . با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت می‌باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام، درخواست کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب کنند.

• پس از بررسی، اسامی پذیرفته شدگان علمی در وبگاه اداره از استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا (س) اعلام خواهد کرد.

• پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد برای ورود بدون آزمون در مقطع دکتری، مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیاز دهی به فعالیت‌ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.

• ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. بنابراین دانشگاه الزهرا از صدور هر گونه گواهی به تحصیل تا دریافت این تائیدیه معذور است.

منبع: دکتری بدون کنکور دانشگاه الزهرا