فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه ارومیه برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه ارومیه به منظور ارتقای کیفی دوره های دکتری و حمایت از استعدادهای درخشان بدون علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس آیین نامه دکتری آزمون دانشجو پذیرش می کند.

بر اساس اعلام این دانشگاه، در صورت پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه مجاز به پذیرش دانشجو از طریق سهمیه استعداد درخشان بوده و بر اساس اعلام آمادگی گروه‌های آموزشی برای جذب دانشجو دکتری استعداد درخشان فراخوان پذیرش می‌شود.

متقاضیانی که واجد شرایط پذیرش هستند، از سوی سازمان استعدادهای درخشان به دانشکده‌ها ارسال می‌شوند.

ارسال مدارک توسط اعلام یا اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به معرفی گروه آموزشی و تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و نهائی سازمان سنجش آموزش کشور است.

دکتری بدون کنکور دانشگاه ارومیه
دکتری بدون کنکور دانشگاه ارومیه

شرایط لازم برای پذیرش درخواست پذیرش پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

الف- داشتن مهارت کل ۱۶و بالاتر در دوره کارشناسی و متوسط ​​کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی دامپزشکی (میانگین معدل کمتر از ۱۷ دوره کارشناسی ارشد و ۱۶ دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی با ضریب همترازی می شود. در فراخوان شرکت دارند).

ب- تا آخرین تاریخ صدور جهت دریافت مدارک درخواستی، بیشتر از 2 سال از دانش آموختگی درخواست نگذشته باشد.

ج- کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف ۱ جدول ۱ امتیازدهی

د- کسب های مصاحبه حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی – پژوهشی و مطابق با جداول ارزشیابی

ثبت ۱: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری عمومی دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دولتی که کلیه دروس غیر از پایان نامه را تا پایان نیمسال سوم (یا پایان نیمسال دوازدهم برای دکتری عمومی دامپزشکی) تحصیلیشان گذرانده اند می توانند در فراخوان شرکت کنند.

ثبت ۲: مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری یا غیر حضوری، آموزش اجتماع و نیز دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و پردیس دانشگاهی برای پذیرش بدون آزمون، بررسی نشد.

ثبت ۳: تا موعد ثبت نام در مقطع دکتری مدرک فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی دانش آموختگان باید تا پایان شهریور ما (۱۴۰۱/۰۶/۳۱) ارائه شود.

ثبت 4: رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط با رشته کارشناسی ارشد باشد.

۱- مقالات ارائه شده بر اساس جداول مربوط به مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد و مرتبط با رشته-گرایش قابل قبول باشد.

ثبت ۱: دانشجو پس از اخذ پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ فرصت دارد که مقالاتی را که دارای گواهی پذیرش هستند، به چاپ می‌رساند و اصل آن را ارائه می‌کند، در غیر این صورت قبولی وی لغو می‌شود.

ثبت ۲: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله است.

ثبت ۳: پای گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیئت تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (بهمن ۱۴۰۱) باشد.

۲- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

۳- جشنواره برگزیدگان علمی معتبر (خورازمی، فارابی، رازی و یا سینا)، باید دبیرخانه جشنواره رای کسب و پیشنهاد را تأیید کند و برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید دبیرخانه المپیاد را انتخاب و ارائه کند.

4- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن نفر، اول باشد و یا نام وی دریافت بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیئت علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب. و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

درخواستان باید فرم درخواست و فراخوان را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ارومیه به آدرس http://www.urmia.ac.ir – معاونت آموزشی، دفتر هدایت استعدادهای درخشان – دریافت و بعد از تکمیل به همراه سایر مدارک لازم از طریق پست پیشتاز از زمان اطلاع رسانی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال می کند.

روی پاکت پستی علاوه بر مشخصات عبارت زیر نیز درج شود: مربوط به استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری تخصصی رشته… میباشم.

قابل توجه است که تغییر رشته و میهمان برای درخواستی که از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می‌شوند، ممنوع است.

پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری، مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس فعالیت‌ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.

– ثبت نام قطعی پس از بررسی و پذیرش علمی و تایید سازمان، منوط به دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد.

الف. فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون (فرم الف)

ب. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

ج. تصویرنامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات

د. تصویرنامه گواهی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد (برای دانشجویان فارغ التحصیل) به همراه ریز نمرات

ه. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد

و. تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه و ارسال کپی کامل از کلیه مقالات علمی و گزارش‌های پژوهشی منتشر شده، اصل و پذیرش قطعی مقاله، گواهی اول تا سوم انفرادی و یا اول گروهی در جشنواره‌ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و نتیجه نهایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، گواهی اول تا سوم رشته/گر در مقطع کارشناسی ارشد، گواهی رتبه در المپیاد علمی دانشجویی کشور، کتاب تألیفی یا ترجمه شده، مدرک زبان. (در صورت وجود هر یک از موارد فوق).

م. گواهی پذیرش مقاله آن دسته از مقالاتی که در زمان استفاده به چاپ نرسیده باشد، الزامی است.

ن. معرفی نامه علمی از دوران تحصیل (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) استاد برای بررسی صلاحیت داوطلب علمی در زمان مصاحبه الزامی است.

  • ارسال اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) بنام عوید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه
  • مدارک و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
  • روی پاکت، نام و نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی مورد استفاده حتماً درج شود.
  • به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود.

جهت مشاهده جداول امتیازدهی دکتری بدون کنکور دانشگاه ارومیه به لینک زیر مراجعه کنید:

جداول امتیازدهی پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه ارومیه

لیست رشته‌های دکتری پذیرش بدون دانشگاه ارومیه (با اعلام آزمون گروه‌های محترم دانشکده‌ها) برای سال تحصیلی 1401-1402 به شرح زیر می‌باشد:

فهرست رشته های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه ارومیه