از 5 تا 7 روز قبل اقدام کنید.

با قابلیت جدید اپلیکیشنکاربران اسنپ‌باکس، می‌توانند از بین پیشنهادات ارائه شده در اپلیکیشن، محدوده موتور و زمان مورد نظر خود را از قبل رزرو کنند و با حضور در منطقه مشخص و انجام سفارشات درآمدی ارائه شوند. مبلغی که تضمین می شود را دریافت خواهند کرد.

اگر درآمد شما در شیفت کاری کمتر از مبلغ تضمین شده باشد، مابه‌التفاوت (درآمد و مبلغ پرداخت شده) به حساب شما واریز می‌شود.

1- در صفحه اصلی اپلیکیشن کاربران رانندهنپ‌باکس، این قابلیت با عنوان «شیفت کاری» نمایش داده می شود. با لمس این گزینه، شیفت های کاری قابل رزرو و جزئیات سفارش شامل «زمان حضور در شیفت»، «تعداد لغو مجاز»، «مبلغ درآمد تضمین شده است» و «تاریخ و زمان حضور» در شیفت نمایش داده می شوند.

زمان حضور در شیفت

منظور از «زمان حضور در شیفت»، زمانی است که باید در منطقه اعلام شده باشد. اگر از زمان ابتدایی مشخص شده در منطقه حاضر نباشید یا زمان کمتری را سپری کنید، مبلغی را به شما تعلق نمی‌گیرد.

تعداد مجاز:

در صورتی که شیفت مورد نظر، لغو مجاز داشته باشید تعداد لغو مجاز برای نمایش داده می‌شود و در صورتی که بیش از تعداد اعلام شده، سفارش داده شده را لغو کنید، مبلغ تضمین شده شیفت به شما تعلق نمی‌گیرد.

درآمد تضمینی

این مبلغ برای تضمین درآمد شما با توجه به شرایط گفته شده است و اگر زمان حضور در شیفت و تعداد لغو مجاز است، اما مبلغ شما کمتر از مبلغ پرداخت شده است، مابه‌التفاوت دریافتی به حساب شما واریز می‌شود.

تاریخ و زمان حضور

هر شیفت کاری زمان آغاز و پایان مشخص و لازم است از ساعت شروع شیفت در منطقه مشخص شده و تا پایان زمان اعلام سفارش‌های آن محدوده را قبول کنید.

قبل از خرید شیفت، زمان و مکان و شرایط را به دقت بررسی کنید و فقط شیفت‌هایی را انتخاب کنید که از انجام آنها مطمئن باشید.

در زمان حضور در شیفت، لازم است تمام سفارشات را بپذیرند و در شیفت هایی که برای آنها اعلام شده، مجاز باشند، فقط اجازه دارند.

هر شیفت کاری که توسط شما کاربر راننده اسنپ، پذیرفته شده از سه وضعیت خارج نیست:

  • در حال انجام: شیفت رزرو شده است که ساعت آن شروع شده است.
  • انجام شده: شیفت رزرو شده است که ساعت انجام آن به پایان رسیده است.
  • در انتظار انجام: قیمت گذاری شده است که ساعت انجام آن هنوز فرا نرسیده است و جزئیات آن قابل مشاهده است. در این مرحله می‌توان با استفاده از گزینه «انصراف از شیفت» شیفت رزرو شده را لغو کنید.

زمانی که شیفت کاری انجام می‌شود، در شرایطی که زمان حضور در شیفت و تعداد لغو مجاز را رعایت کنید، مابه‌فاوت وجوه و مبلغ تضمین شده در بخش است مبلغ واریزی برای شما نمایش داده می شود.

به عنوان مثال که در تصویر مشاهده می‌کنید، مابه‌التفاوت سفارش‌های این شیفت، ۴۰۰ هزار ریال بوده است.

  • در حال بررسی: در صورتی که هنوز مبلغ محاسبه شده باشد، در این بخش در حال بررسی را دید.
  • تسویه شده: در صورتي كه وجه تضمين به حساب شما وايز شود، در اين بخش عبارت تسویه شده را مشاهده می کنید.
  • احراز نشده: در صورتی که زمان حضور در شیفت و همینطور تعداد لغو مجاز را رعایت کنید، هزینه ای برای شما نمی شود.
  • احراز شده است: در صورتی که شرایط رارعایت کرده و وجه شما را از مبلغ تضمین شده بیشتر کنید احراز شده است را مشاهده کنید.

پس از آن به حساب کاربری واریز می شود، از بخش تراکنش های مالی، می توان این تراکنش را با عنوان گزارش کرد. «گارانتی درآمد خودکار» مشاهده کنید.

  • از نیم ساعت از شروع شیفت، پیام پیشی شیفت کاری رزرو شده برایتان ارسال خواهد شد و لازم است هرچه سریع‌تر در منطقه مشخص شده حاضر شوید .
  • در صورتی که در زمان تعیین شده، در محدوده نظر حاضر نشوید، امکان دریافت وجه پرداختی در آن شیفت کاری را از دست داد.
  • در صورتی که از منطقه شیفت کاری خود خارج شوید، سیستم برای شما دقایق حضور در شیفت را محاسبه کند و باید هرچه سریعتر به منطقه شیفت کاری خود برگردید.

درخواست را مشاهده کنید

پس از حضور در محل شیفت و آغاز شیفت کاری رزرو شده، سفارش مرتبط با شیفت را دریافت می کند. دقت کنید در این سفارش‌ها که بیشتر به رستوران‌ها مربوط می‌شود، مقصد را مشاهده نمی‌کنید و پس از حضور در مبدا، هدف را دریافت می‌کنید.

قیمت درخواست‌های شیفت کاری به صورت حدودی درج می‌شود و پس از پایان سفارش، بر اساس موقعیت‌ها، قیمت به‌روزرسانی می‌شود.

تکمیل اطلاعات فیش

پس از مراجعه به آدرس مبدا (رستوران) اطلاعات فیش را که شامل می شود شماره فیش، مبلغ فاکتور، شماره موبایل گیرنده و مقصد است، از رستوران تحویل گرفت.

در صورتی که چند مقصد برای سفارش به شما اعلام شده باشد، رستوران باید تعداد بیشتری فیش ثبت کند و در بخش سفارش، چند فیش برای تکمیل اطلاعات مشاهده شود.

پس از دریافت مرسوله، در صورتی که فیش جدید ثبت شود، صفحه اصلی اپلیکیشن، پیام به‌روزرسانی را مشاهده کنید.

اگر اطلاعات فیش‌ها را تکمیل نکرده باشید، دکمه «بسته را تحویل بگیرید» را نمی‌بینید و گزینه «تکمیل اطلاعات مقصد» را برای شما نشان می‌دهد.

تحویل مرسوله

پس از تکمیل اطلاعات فیش‌ها و دریافت اطلاعات مقصد یا مقصدها، به سمت مقصد حرکت کرده و پس از تحویل مرسوله، سفر به پایان می‌رسد.

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!