سلام

با توجه به پست جناب دست بند بنده هم برایم جالب بود که حضور غیاب انجام داد 🙂

پست جناب دست اندازه :

https://vrgl.ir/pcFR0

1:

https://virgool.io/@mahtaabdarbaad

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست فتومونتاژ

https://vrgl.ir/4LfSx

2:

https://virgool.io/@mahastarad1991

آخرین حضور: ۱۱ ماه پیش با پست اینجا جهانم است

https://vrgl.ir/Iqv3r

3:

https://virgool.io/@jamshidmohebbi

آخرین حضور : ۴ ماه پیش با پست داستان| دنیای《سیزیف》ها

https://vrgl.ir/COMqt

4:

https://virgool.io/@habibfateh1990

آخرین حضور : ۱۰ ماه پیش با پست بعد از سوگ

https://vrgl.ir/OzDGG

5:

https://virgool.io/@elahehaaa72

آخرین حضور : ۲ ماه پیش با پست چرا کارفرماها باید مصاحبه خروج را جدی بگیرید؟

https://vrgl.ir/G7yb6

6:

https://virgool.io/@sa33dsaleh

آخرین حضور : ۱۰ ماه پیش با پست امروز آخرین روز جهان است

https://vrgl.ir/qtT7X

7:

https://virgool.io/@Siavashsafarianpour

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست سفر به سیاه سرخ

https://vrgl.ir/NXDYl

8:

https://virgool.io/@farnaz.brt.1998

آخرین حضور : ۲ ماه پیش با پست فیلم درخت گردو

https://vrgl.ir/L48tW

9:

https://virgool.io/@RVahidian

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست آمار بازدید پست های من در سال ۹۹

https://vrgl.ir/X91WG

10:

https://virgool.io/@ali.hakimi

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست کدهای پاره (قسمت اول)

https://vrgl.ir/BwIHf

11:

https://virgool.io/@mostafaarshad69

آخرین حضور : ۸ ماه پیش با پست چهارشنبه، روز خوشبختی ست

https://vrgl.ir/EFCHc

12:

https://virgool.io/@ehsanname

آخرین حضور : ۳ هفته پیش با پست درباب《آداب کتابخواری》

https://vrgl.ir/mjYS0

13:

https://virgool.io/@ali_shaban_7

آخرین حضور : ۲ سال پیش با پست رکاب سفید

https://vrgl.ir/dchTo

14:

https://virgool.io/@esi.liar

آخرین حضور ۷ ماه پیش (وقتی آخرین پست رو چک می کردم خوندم ۷ سال پیش بعد از تعجب خندم گرفتم دوباره نگاه کردم 🤣) با پست شرح الحال فی مقامات شیخ اسی گلستانی

https://vrgl.ir/Lwzcv

15:

https://virgool.io/@esteghlal84

آخرین حضور : ۲ هفته پیش با پست هفته ۳۰. لیگ پایانی با استقلال شکست ناپذیر!

https://vrgl.ir/xC01T

16:

https://virgool.io/@najmesadatnaji

آخرین حضور : ۵ ماه پیش با پست دل تنگی

https://vrgl.ir/9r1ii

17:

https://virgool.io/@m_73704624

آخرین حضور : ۱ هفته پیش با پست ما زنده موندییییم💃

https://vrgl.ir/sf070

18:

https://virgool.io/@sahatravel1989

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست کیا وفا دارن؟

https://vrgl.ir/btvRO

19:

https://virgool.io/@zara_ek

آخرین حضور : ۱۰ ماه پیش با پست توطئه | قسمت اول

https://vrgl.ir/aqV9f

20:

https://virgool.io/@mojtabashakoori

آخرین حضور : ۶ ماه پیش با پست درونگرایی

https://vrgl.ir/JpR9N

21:

https://virgool.io/@sepehrsoleyman1616

آخرین حضور : ۱ ماه پیش با پست کاش می شد پیش از گاه بدگوار مرگ، عزیزِ گوارِ عزیزان بود.

https://vrgl.ir/o9k2Q

22:

https://virgool.io/@Masih370

آخرین حضور : ۳ ماه پیش با نوشته های پراکندهِ بیشتر

https://vrgl.ir/N8wln

23:

https://virgool.io/@zahra.khubbakht

آخرین حضور : ۴ ماه پیش با پست بکسینسکی؛ راوی ویران شهر در دنیای نقاشی

https://vrgl.ir/eAy1J

24:

https://virgool.io/@medaad

آخرین حضور : ۳ ماه پیش با پست نوشتن تا بی نهایت با واژه های جنون آمیز

https://vrgl.ir/UVpZ7

25:

https://virgool.io/@kosar

آخرین حضور : ۲ هفته پیش پرسه بر مکث زندگی ( سه )

https://vrgl.ir/YOpaE

26:

https://virgool.io/@vacantalibi

آخرین حضور : ۲ سال پیش با رسیدن به دست خودم

https://vrgl.ir/NudIV

27:

https://virgool.io/@m_69378192

آخرین حضور : ۲ سال پیش با پست صدایت را دوست دارم.

https://vrgl.ir/XWwZp

28:

https://virgool.io/@Ava_slime.com

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست دوستای ویرگولی جدید!

https://vrgl.ir/umlXu

29:

https://virgool.io/@Ali_Moalemi

آخرین حضور : ۴ ماه پیش با پست شعر | آدم درد

https://vrgl.ir/dd6aV

30:

https://virgool.io/@mozhganhezarkhani

اخرین حضور : ۱ ماه پیش با پست تنها با “تو” باید به قلب ناشناخته ها سفر کرد…

https://vrgl.ir/1dyFk

31:

https://virgool.io/@attarmarziyeh

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست نوشتن زندگی ام را بهتر کرده است

https://vrgl.ir/CO12A

32:

https://virgool.io/@Alidadkhah

آخرین حضور : ۴ ساعت پیش با پست تو گریه کردی باران شد

https://vrgl.ir/Bt5kz

33:

https://virgool.io/@rastaa

آخرین حضور : ۳ ماه پیش با پست عه به این زودی گذشت؟ /:

https://vrgl.ir/Eg1Jv

34:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh

آخرین حضور : 5 ساعت پیش با پست دست انداز در اینستاگرام (2)

https://vrgl.ir/nOZtc

35:

https://virgool.io/@at2310853

آخرین حضور : ۱۰ ماه پیش با پست مادری به نام “پدر”

https://vrgl.ir/UnTYz

36:

https://virgool.io/@Lost_in_dream

آخرین حضور : ۲ سال پیش با پست برای تو ، که خدا میشوی و مرا از بهشت ​​دستهایت می رانی !

https://vrgl.ir/XZgih

37:

https://virgool.io/@paree.s

آخرین حضور : ۴ روز پیش با پست حضور و غیاب ویرگولانه!

https://vrgl.ir/CPPDA

38:

https://virgool.io/@m_13645876

آخرین حضور : ۵ روز پیش با پست فردا نباشم !

https://vrgl.ir/mc8Vk

39:

https://virgool.io/@m_66432994

آخرین حضور : اطلاع ندارم چون پست هایشان را حذف کرده اند.

40:

https://virgool.io/@gandomm

آخرین حضور : ۴ ماه پیش با پست شاید بی عنوانی برای تو

https://vrgl.ir/obnQr

41:

https://virgool.io/@noendmiss

آخرین حضور : ۵ ماه پیش با پست نتیجه:دنیا هنوز قشنگیاشو داره

https://vrgl.ir/2hasz

42:

https://virgool.io/@Pishro

آخرین حضور : اطلاع ندارم همه پست هایشان را حذف کرده اند.

43:

https://virgool.io/@ba-shekare-ziad

آخرین حضور : ۷ ماه پیش با پست با فشن بلاگرهای معروف ایرانی در اینستاگرام آشنا شوید

https://vrgl.ir/TDn2K

44:

https://virgool.io/@m_59748877

آخرین حضور : ۳ روز پیش با پست عاشقی نه بیشتر شاعرانه

https://vrgl.ir/b75UH

45:

https://virgool.io/@Diako_Ir

آخرین حضور : ۴ هفته پیش با پست تَهاجُمِ فَرهَنگی | پسران دخترنما (البته پست دیگری هم منتشر کرده بود اما توسط ویرگول شد (اسمش را حذف ذهن ندارم)

https://vrgl.ir/ZTldU

46:

https://virgool.io/@arashbarahmand

آخرین حضور : ۲ ماه پیش با پست برای سردبیر عزیز ماهنامه پیوست؛ ارتقاء به جای استعفا

https://vrgl.ir/ZjLaL

47:

https://virgool.io/@Farzi

آخرین حضور : ۳ سال پیش با پست کوله پشتی اول و لوکس طوریِ من :)) – 98

https://vrgl.ir/sbSZe

48:

https://virgool.io/@mbr13851015

آخرین حضور : ۱ سال پیش با پست آمار بازدید پست های من در سال ۹۹

https://vrgl.ir/Dng0p

49:

https://virgool.io/@Kaguya_shinomiya1

آخرین حضور : ۲ هفته پیش با پست 《دورِه آبی》

https://vrgl.ir/dD5xW

50:

https://virgool.io/@808080z808080

آخرین حضور : یک سال پیش با پست فردایی هست ؟؟

https://vrgl.ir/kjNR8

51:

https://virgool.io/@MiyaS2021

آخرین حضور : ۲ دو روز پیش با پست ۳:۱۵ | بهتره سریع تر بیدار شی

https://vrgl.ir/EkTHc

52:

https://virgool.io/@4njmax

آخرین حضور : ۳ هفته پیش با پست دختری نا شناخته شده در ناکجا (البته پست آخر ای پرسشنامه بود انگار حذف نمیده اند!)

https://vrgl.ir/xxrRL

53:

https://virgool.io/@jjafarzadeh

آخرین حضور : ۳ روز پیش با پست فردوسی-شاهنامه-هفتگی

https://vrgl.ir/cu5Hc

ممنون که تا اینجا همراه بنده بودید و ممنون از تمام کسانی که هنوز در ویرگول هستند و زحمت می کشند.

و کاش شیرینی از دوستان را ببینیم و بازگشت به مال به همان ذوق و شوق آغاز فعالیت در ویرگول. 🙂

از این چالش لذت بردم چون گاهی خودم چشمم به پست های جدید دوستان نمی خورد و شاید تنبل (صد درصد ) بودن باعث شد فقط نگاه کنم و بزارم بعد بخونم!. ولی خوب خاطره شد برام و دلم برای دوستایی که یک سال یا دو ساله که نیستن تنگ شد و نمیخوام لوس باشم ولی واقعا دلم تنگ شد. براشون بهترین ها رو آرزو می کنم حتی اونهایی که چند وقت هست که نیستن و دوست دارم در آینده وقتی به کتاب فروشی یا کتاب خونه می رم بین کتاب ها یک کتاب از شما ببینم و سریع بردارم و بخونمش 🙂

ممنون که با تایپ کردن و چک کردن دوبارش سخته ولی برای ما چند خط از هر چی می نویسین ممنون واقعا…

و من تابستونم شروع شد 💃💃 و برنامه هایی که ریخته بود گم شدن و عقب کشیدن. ولی دارم یک کار می کنم (طراحی و نقاشی و می خواهم یک مهارتی یاد بگیرم که بعدا براتون تعریف می کنم اگر انجام دادم 😂😅)

ممنون از همگی ممنون و ممنون و ممنون …..

فعلا 🙂