چکیده

اینستاگرام به عنوان یک کانال مارک کارامد و بصری برای ایجاد ارزش ویژه ی برند در مصرف مصرف کنندگان مصرف می شود. بنابراین، این مطالعه بر روی آن تا فعالیت های بازاریابی اینستاگرامی را طبقه بندی کند و تأثیرات مرتبط آن بر ایجاد ارزش ویژه برای مشتری محوری (آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت تولید شده، عشق به برند، و استفاده مجدد از اینستاگرام) از طریق فعالیت های بازاریابی اینستاگرامی را تحلیل کند. در این راستا، داده هایی از 358 مشتری قهوه که از یکی از پنج حساب اینستاگرامی برند قهوه در این مطالعه استفاده شده بود، گردآوری شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که چهار بُعد فرعی (تعامل، سرگرمی، سفارشی سازی، و پیرو مُد روز بودن) فعالیت های مارکتینگ اینستاگرامی بر ارزش ویژه برند (آگاهی از برند، تصویر برند، و کیفیت تولید شده) تأثیر می گذارد، که خود را این گونه می سازند. ها نمایش به وفاداری نگرشی (عشق به برند) و وفاداری رفتاری (قصد استفاده از مجدد از اینستاگرام) نسبت به برند می شوند. این پژوهش به طور جامعی بر فعالیت های موثر در بازاریابی اینستاگرامی بر ارزش ویژه ی برند مشتری را نشان می دهد. یافته های این مطالعه به برندهای قهوه این امکان را می دهد تا به طور دقیق تری رفتارهای خرید مشتریان خود را در آینده از راه فعالیت های بازاریابی اینستاگرامی پیش بینی کنند و راهنمایی برای مدیریت ارزش ویژه برای برند کردن نیز ارائه دهند.

مقدمه

پژوهش‌ها و کارگزاران به‌عنوان رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی برای ارائه کارمندان و فادارها در نظر گرفته می‌شوند. [1]. بر این اساس، کسب و کارها و برندهای شبکه های اجتماعی را به عنوان یک ابزار معاصر برای ارتباط با مشتریان بالقوه و همچنین برای بهبود عملکرد شرکت در نظر می گیرند. [2، 3]. اینستاگرام یک تخت رسانه اجتماعی تصویرمحور است که به کاربران این امکان را می دهند تا به راحتی اطلاعات را از طریق تصاویر و عکس ها به دست آورند. از همین رو، این امکان برای برندها وجود دارد تا بدون توجه به زبان یا ملیّت شان با دیگران ارتباط برقرار کنند [4]. در اکتبر 020 اینستاگرام دارای 2 کاربر می باشد و انتظار می رود این عدد تا سال 2023 به 2/1 میلیون نفر برسد. [5]. به دلیل نرخ مشارکت بالای کاربران و سرشت تصویرمحور آن، 71 درصد از برندهای شناخته شده در جهان از این تخت در برنامه های تبلیغاتی خود استفاده می کنند. [6]. این روند همچنین درباره صنعت خدمات غذایی صادق است. برای نمونه، زنجیره قهوه ای پیشرو، استارباکس، از حساب اینستاگرامی خود برای ایجاد ارتباط بهتر با مشتریان در زمینه موضوعاتی مانند توسعه و آزمایش محصولات می تواند استفاده کند. [6]. به طور کلی، شرکت های غذایی و نوشیدنی از اینستاگرام به منظور آگاهی دادن به مشتریان درباره محصولات خود و کسب رقابت با برند [7].

روابط ها و پژوهش های آینده

نتایج این مطالعه می بایستی در پرتو محدودیت های آن تفسیر شود. نخست، این مطالعه از مختصات ویژه بررسی SNS راستی آزمایی به عنوان یک فقره از ارزیابی استفاده کرد و بررسی اینستاگرامی بر ارزش ی مشتری مشتری محور را اثبات کرد. با وجود این، بستر اینستاگرامی تصویرمحور دارای ویژگی هایی از SNS های پروفایل ویژگی متفاوت فیسبوک و توئیتر است. [103]. استفاده از کمبودهای ارزیابی مناسب که بازتابنده دارای ویژگی های یکتایی بستر رسانه ها هستند می توانند بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارند. بر همین اساس، پژوهش‌های آینده می‌بایستی یک ابزار را به کار می‌بندند که به گونه‌ای تنظیم شده است که به صورت کارامدی باعث ایجاد اینستاگرامی می‌شود.

دوم، این مطالعه چهار بُعد فرعی از فعالیت‌های بازاریابی اینستاگرامی را به کار گرفت، اما تأثیر منفرد آن بر فرآیند آفرینش ارزش ویژه‌ای برای برندسازی تمرکز محور مورد بررسی قرار نگرفت. انتخاب روش های مناسب برای مشتریان برای بهبود سودآوری یک شرکت مهم است. بنابراین، مطالعات آینده همچنین می بایستی تاثیر هر بُعد بر فرآیند آفرینش ارزش ویژه برند را بررسی کنند.

این مقاله ISI در سال 2019 در نشریه ام دی پی آی و در مجله پایداری،توسط دانشگاه کیونگ منتشر شده و در سایت ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان مقاله اصلی انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله تاثیرات فعالیت های بازاریابی اینستاگرامی بر ارزش ویژه برای مشتری تمرکز در سایت ای ترجمه مراجعه کنید.

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!