در تعریف API یک واسط، یا یک نوع رابط کاربری است. در قسمت چپ شکل زیر،یک برنامه کاربردی داریم که مبتني برحساب منطقي خاص قاعده کسب وکار را مديريت مي کند. در برنامه کاربردي معمولي يا چند پايگاهي وجود دارد که داده هاي توليد شده را در مديريت مي کنند. برنامه های کاربردی خدمات خود را از دو طریق می تواند ارائه دهد. روش اول از طریق ارتباط کاربری است که در این روش خدمات در اختیار کاربر انسان قرار می گیرد و روش دوم ازطریق API است که در این روش در اختیار کاربر ماشین قرار می گیرد.

واسط API
واسط API

شباهت API و رابط کاربری :

 • هردو واسط هستند و دارای ویژگی های ارتباطی را دارند.
 • از هر دو مفهوم برای ارتباط بین اجزا (ماشین ها، نرم افزارها، سیستم ها و افراد) استفاده می شود.رابط استفاده برای ارتباط انسان با سیستم است و API ارتباط سیستم با سیستم را می کند می کند.
 • از هردو مفهموم برای محصور سازی منطق برنامه استفاده می شود. به این معنی است که اگر یک سیستم بسیار پیچیده باشد با استفاده از سعی می کند خدمات کسب و کار را به صورت ساده در اختیار کاربر نهایی قرار دهد.

تفاوت ها:

 • در API برای ارتباط بین ماشین و برنامه ها با اتصال است که به دلیل گسترش اینترنت اشیا و فضای ابری ارتباط ماشین ها با بیشتر می شود و API ها نیز بیشتر خواهند شد.
 • رابط کاربری برای ارتباط بین کاربر و برنامه است که به دلیل افزایش ارتباط انسانن با سیستم نیز این مورد اهمیت بیشتری دارد.

دیدگاه های مختلف در تعریف API

 • تعریف اول : API یک پل ما بین تولید کننده و مصرف کننده داده ها و خدمات است. تولید کننده یک خدمات، سرویس های یک سازمان را از طریق یک پروتکل مشخص در مصرف کننده می دهد.
هر API مانند یک پل عمل می‌کند
هر API مانند یک پل عمل می‌کند
 • تعریف دوم : API به عنوان یک وب سرویس عمل می کند، وب سرویس قدرت زیادی دارد و به عنوان API شناخته می شود و ارائه می شود که خدمات و سرویس ها را از طریق وب در اختیار کاربران و مصرف کنندگان قرار می دهند.
هر API یک وب سرویس است
هر API یک وب سرویس است
 • تعریف سوم : یکی از ویژگی های مهم API ، Plug And Play بودن آن است . به عنوان مثال پریز برق را در نظر بگیرید که برای دوشاخه ها طول و فاصله مشخصی را تعریف کرده است و ساختارهای دقیق دارد API،نیز ساختارهای تعریف شده و مشخصی دارد که بر REST، مبتنی بر SOAP و یا مبتنی بر GraphQL است و می باشد. توان بصورت Plug And Play کار کند.
اتصال API
اتصال API
 • به عنوان جزئیات و پیچیدگی های کسب و کار و فناوری را از مصرف کننده پنهان می کند. به عنوان شکل زیر موتور خودرو را نشان می دهد که پیچیدگی های زیادی دارد و انرژی را از طریق میلنگ منتقل می کند و نقش رابط کاربری را دارد و پیچیدگی های این را از بخش های دیگر خودروهای پنهان می کند، برای API ها نیز به همین صورت است. صورت است که در یک سازمان پیچدگی های عاریض، طویل، بزرگ و جامع از طریق API ها به سازمان ها و بخش های دیگر به اشتراک بگذارید.
محصور سازی جزئیات
محصور سازی جزئیات
هر API به عنوان جزئیات
هر API به عنوان جزئیات
 • امکان پارچه سازی و ساخت سیستم های یک خطر بزرگ را می کند.

زمانی که یک بسیار بزرگ داشته باشد و بخواهیم آن را یکپارچه کنیم، بهترین راه حل را برای استفاده از یکپارچه سازی انجام دهیم که از طریق یک استاندارد با سیستم عاملی استفاده می شود. همچنین از هاAPI ساده تر استفاده می شود.

– به واسطه API به راحتی می توان زیرسیستم ها را گسترش داد.

– جایگزینی زیرسیستم ها با بهره برداری از API ها آسانتر می شود.

– و در کل با بهره‌برداری از API، نگاهداری سیستم‌های بزرگ را برای ما آسانتر می‌کند.

یکپارچه سازی سیستم های کوچک
یکپارچه سازی سیستم های کوچک
 • پذیرش داده ها و خدمات بزرگ

– سازمان های بزرگ، به ویژه سازمان های دولتی، گنج های داده شده را در اختیار دارند که می توانند زمان کافی برای استفاده از آن را نداشته باشند.

– می بایست با انتشار داده های سازمان های بزرگ، شرکت های سوم شخص ۱ داده های آن را تحلیل کنند و با ایجاد ارزش در اختیار کاربران خود قرار دهند.

پذیرش داده ها و خدمات سازمان ها
پذیرش داده ها و خدمات سازمان ها

توسعه API های ساده و کاربردی باعث کسب درامد بالاتر برای سازمان ها می شود و به عنوان یک رقابت رقابتی بین سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده تلقی می شود تا خدمات خدمات خود را راحت تر در اختیار کارابران نهایی قرار دهند. مثال : اداره حمل و نقل مترو در شهر نیویورک (MTA (اطلاعاتی در مورد زمانبندی ها، مسیرها و وضعیت عملیاتی متروهای خود دارد. MTA به جای اینکه این اطلاعات را به صورت محرمانه نگهداری کننند.د، فایل هایی را در فرمت Transit Google ایجاد می کند. کرده تا توسعه دهندگان گوگل از این اطلاعات برای ایجاد برنامه های نمایش ترافیک و وضعیت راه های زمینی نیویورک استفاده می کند. می دهد که یک سازمان دولتی می تواند از این طریق خود را باز کند و در اختیار توسعه دهندگان برنامه قرار دهد و توسعه دهند نیز آن را در اختیار مردم بگذارند و یک چرخه ارزش افزوده ایجاد کنند.

سامانه حمل و نقل مترو نیویورک
سامانه حمل و نقل مترو نیویورک
 • نیاز به برنامه های کاربردی روی سکوهای مختلف

زمانی که تولید می کنند محصولات خود را توسعه می دهند(برنامه های کوچک و خاص) نیاز به یکسری اطلاعات و خدمات دارند که همان API ها هستند. که می توانید از طریق آنها به سازمان های دیگر دسترسی پیدا کنید و این برنامه ها باید در همه مکان ها قابل اجرا باشند و برای پیاده سازی این قابلیت به جای اینکه برنامه سمت سرور را چند بار بنویسیم، یکبار می نویسیم و از طریق API داده می شود. ها و خدمات برنامه را در اختیار کاربران مختلف قرار میدهیم. هر کاربر می تواند از طریق صفحه اختصاصی خودش به برنامه وصل شود. همچنین نیاز به افزایش برنامه های افزایش موبایل است و هرساله این عدد روبه افزایش است، پس نیاز به راه حلی مانند API وجود دارد تا از تکرار و دوباره کاری جلوگیری شود. جستجوی دیگر کسب و کارهای مختلف این است که خدماتی را در تخت های مختلف ارائه می دهد (پیامک، سایت، برنامه موبایل و…)

ارائه بدهند و گاهی ُهم ممکن است کاربر از یک یا راه ارتباطی یک فعالیت را شروع کند و از طریق بسترهای مختلف فعالیت های مورد نظر خود را پیگیری کند و خاتمه دهد و تنها راه راجرای این شرایط استفاده از API است که یکبار سیستم را پیاده سازی کنیم. و در بسترهای مختلف آن را فراخوانی کرد و ارتباط کاربر را حفظ کند. از API در چنین شرایطی استفاده می شود که باعث ساختارمند شدن سیستم های سازمان و کنترل بیشتر روی آنها می شود. به عنوان مثال : یک کاربر برای انجام یک تراکنش از طریق پیامک درخواست خود را ثبت می کند و لحظه ای را از طریق سایت مربوط به انجام می دهد و در نهایت خاتمه فعالیت را از طریق برنامه موبایل دریافت می کند.

برنامه های کاربردی در سکوهای مختلف
برنامه های کاربردی در سکوهای مختلف
 • هرکسی را بهر کاری ساختند

به عنوان مثال هر آدم یکسری ویژگی ها و علایق و… به فرد خود را دارد، در کسب و کارها نیز همین موضوع مطرح است که برخی از شرکت ها و یا سازمان ها محصولات تولید می کنند که از جنس اصلی برنامه هستند. کار آنها تولید سیستم های هسته ای و پایه ای مانند CRM و HR و سرویس های پرداخت است و این سیستم ها یکسری ویژگی ها را دارند و باید از نظر مدیریت و مهندسی نرم افزار خیلی دقیق باشند تا خطایی در آنها رخ ندهد چون اصلی ترین برنامه هاست. هستند.

هدف برنامه نویس این بخش این است تراکنش ها پایگاه داد را بهم نریزدو اگر اتصال شبکه قطع شد دوباره آن را حفظ کرد. به عنوان مثال : سیستم های حسابداری همه جزئیات بدهکاری،بستانکاری که کاربر در هسته اصلی برنامه پیاده سازی می تواند هدف قرار گیرد که به دقت پیاده سازی شود تا محاسبات دقیق و صحیح را در اختیار قرار دهد.

در سال های متوالی انجام شد برای موفقیت هر برنامه ای هر دوی این بخش ها لازم است ارتباط بیشتری با استفاده از کاربر و ارتباط کاربر با سیستم و ارتباط برقرار کنند. برنامه یک برنامه مناسب در اختیار کاربر قرار دهنده .

تولید سرویس های مختلف
تولید سرویس های مختلف